Direct naar inhoud

Nieuwe website ‘Alles over TOS’

Op zaterdag 15 oktober 2022 wordt een website met betrouwbare informatie over taalontwikkelingsstoornis gelanceerd. De website die vanuit Deelkracht is opgezet, is bedoeld voor ouders, familie, vrienden én professionals rondom mensen met een TOS.

Deelkracht, het samenwerkingsverband waarbij Libra Revalidatie & Audiologie is aangesloten, heeft binnen het Deelkracht project 'TOS Informatiepunt' de afgelopen jaren hard gewerkt aan een website met betrouwbare informatie over taalontwikkelingsstoornis. Deze website 'Alles over TOS' wordt op zaterdag 15 oktober 2022 gelanceerd op www.allesovertos.nl.

De website is bedoeld voor mensen met TOS (afkorting voor Taal Ontwikkelings Stoornis) en hun ouders, familie en vrienden. De website is ook voor professionals die meer willen weten over TOS. Dat zijn bijvoorbeeld huisartsen, logopedisten of leerkrachten.

Wat is TOS

TOS uit zich bij iedereen anders. Ongeveer 266.000 kinderen en jongeren hebben TOS (ongeveer 5%). In de hersenen van deze kinderen en jongeren wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

Onderzoek

Libra kan onderzoek doen of er bij een kind sprake is van een TOS en adviseren welke zorg of behandeling nodig is. Logopedie, vroegbehandeling of voor schoolgaande kinderen met grote problemen op school een onderwijsarrangement.

Behandeling

Libra heeft een uitgebreid behandelprogramma (Vroegbehandeling) voor jonge kinderen tot 5 jaar met een TOS. De behandeling vindt plaats in kleine groepen van maximaal 8 kinderen per dag. Hiervoor hebben we bij Libra de peutergroepen (2-5 jaar) de Maki’s en ’t Kwetternest. De groepen bieden peuters een veilige omgeving waar ze samen met andere kinderen zo optimaal mogelijk leren communiceren.

Over Deelkracht

Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking of een TOS toegankelijk is. Door alle informatie op één plek te bundelen wordt het voor ouders en professionals makkelijker en overzichtelijker om de juiste informatie te verkrijgen. Libra is een van de organisaties die al drie jaar deelnemen aan Deelkracht.