Direct naar inhoud

Mijn kind blijft achter met praten

‘Mijn zoontje van 3 praat nog steeds niet’. Dit is een uitspraak waarmee ouders bij een hulpverlener kunnen komen. Maar wat gebeurt er daarna en wat zijn de mogelijkheden bij Libra Audiologie?

Onderzoek en diagnostiek

Libra Audiologie ziet veel kinderen voor gehooronderzoek en spraak- en taaldiagnostiek. Dat zijn kinderen met uiteenlopende problemen zoals:

  • kinderen met een probleem in hun moedertaal;
  • kinderen die ondanks logopedische behandeling onvoldoende vooruitgang laten zien in hun spraak-en taalontwikkeling;
  • meertalige kinderen die na periode met gedegen taalaanbod in het Nederlands meer problemen hebben met het Nederlands dan kinderen in vergelijkbare situaties;
  • kinderen met onverklaarbare luisterproblemen.

Kinderen met bijkomende problemen of vermoeden hiervan zoals autisme, verstandelijke beperking, gedragsmoeilijkheden of motorische beperking zijn welkom voor gehooronderzoek.

Behandeling

Na onderzoek en diagnostiek volgt vaak ook behandeling, in een groepje en/of individueel. Een multidisciplinaire aanpak is daarbij belangrijk. Kijk hier naar de mogelijkheden en werkwijze van Libra Audiologie.

Contact?

Heeft u als verwijzer vragen voordat u ouders met hun kindje door wilt sturen of wilt u eerst zelf informeren over onze behandeling? Neem dan contact met ons op.