Direct naar inhoud

Met uw hulp starten we onze zorg weer

De komende periode gaan we onze zorg op de poliklinieken en audiologische centra in fases opstarten. Dat is best een spannende fase, die zowel van klanten als medewerkers alertheid vraagt. Alleen gezamenlijk kunnen wij corona buiten onze deuren houden.

In eerste instantie starten we de behandelingen van patiënten waar langer uitstel van behandeling schadelijk kan zijn. Veel consulten vinden nog, zoals voorheen, telefonisch of via telerevalidatie/screen to screen plaats.

Komt u naar een van de locaties van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden.

Voorafgaand aan uw bezoek

 • Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u een brief met criteria wanneer u wel en niet mag komen en met de regels die gelden tijdens uw bezoek.
 • Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimte zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij verzoeken u zoveel mogelijk alleen te komen.
 • Mensen die voor uw transport zorgen vragen wij op de parkeerplaats op u te wachten.

 Ingang gebouwen

 • Er zijn hooguit twee ingangen per gebouw. Deze staan aangegeven. Voor de uitgang wordt, waar mogelijk, de nooduitgang gebruikt.
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren? Bij de ingang vindt u een zuil met desinfectans.
 • Alle balies zijn uitgerust met spatschermen of vergelijkbare bescherming.
 • De medewerkers van de balie nemen met u nogmaals de vragenlijst door. Tevens wordt uw temperatuur gemeten.

 De 1,5 meter

 • Alle looproutes zijn zo ingericht dat 1,5 m afstand houden goed kan worden nageleefd. Daar waar dat niet kan, vragen wij u alert te zijn op het in acht nemen van 1,5 meter afstand. Waar nodig vragen wij u de aanwijzingen van onze medewerkers te volgen.

De wachtruimtes

 • Wachtruimtes worden zo min mogelijk gebruikt en altijd met in achtneming van de 1,5 m regel.
 • Uit het oogpunt van veiligheid zijn de tijdschriften verwijderd uit de wachtruimtes, zijn de koffiemachines uitgeschakeld en is de Librasserie gesloten.
 • Daarnaast verzoeken wij u, voor uw eigen veiligheid, om zo min mogelijk gebruik te maken van de bezoekerstoiletten.

In de spreek/behandelruimte

 • In de spreekkamer zijn maximaal 3 personen tegelijk aanwezig. Het verblijf in de ruimte is zo kort mogelijk.
 • De behandelaar of arts zet mogelijk een mondmasker en/of bril/faceshield op als dat voor de behandeling nodig is. Ook kan het voorkomen dat een spatscherm ingezet wordt.
 • Behandelingen worden zoveel mogelijk verspreid over het gebouw.
 • Bij grotere oefenruimtes geldt de algemene richtlijn van maximaal 1 medewerker en 1 revalidant per 20 m2. Het maximaal aanwezige personen wordt aangegeven op de deuren.

Na de afspraak/behandeling

 • Wij verzoeken u het gebouw zo spoedig mogelijk na uw bezoek te verlaten.
 • Wij verzoeken u buiten het gebouw op uw vervoer te wachten.
 • Om de veiligheid van u en onze medewerkers zoveel mogelijk te garanderen wordt de ruimte na ieder gebruik/behandeling met desinfectans gereinigd.

We hopen uiteraard dat we de maatregelen snel kunnen versoepelen. Zodra dat kan, stellen wij u hiervan in kennis.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!