Direct naar inhoud

Meedenkers van onschatbare waarde bij inzet van e-health in de zorg

Digitalisering binnen de zorg gaat in rap tempo. Ook cliënten bij Libra Revalidatie & Audiologie willen steeds meer gebruikmaken van digitale mogelijkheden. Met het versnellingsprogramma e-health wil Libra de doelstelling van 25% digitale zorg invulling geven. Voor Libra staat samenwerking met cliënten hierbij voorop.

Projectleider innovatie Mayke Nieuwenhoud-Bankers en communicatieadviseur Angelique Roos zetten daarom maximaal in op co-creatie en vertellen waarom samenwerking cruciaal is bij de inzet van e-health.

Meedenkers
E-health partners worden ze genoemd; een groep betrokken cliënten en leden van de cliëntenraad. Deze meedenkers zijn van onschatbare waarde voor Libra! Mayke vertelt: “We benutten hun specifieke ervaringsdeskundigheid. Onze e-health partners laten ons door de bril van een cliënt kijken. Daar zijn we heel blij mee, want digitale zorg wordt alleen goed gebruikt als cliënten deze nuttig, gebruiksvriendelijk en veilig vinden”.

Angelique voegt daaraan toe: “het is cruciaal dat cliënt en zorgverlener samen optrekken in de keuze van digitale ondersteuning. Co-creatie wordt vaak genoemd bij inzet van e-health in de zorg, maar wordt uiteindelijk maar mondjesmaat toegepast. Dat doen we bij Libra anders; vanaf de eerste fase van het programma nemen we de e-health partners en zorgverleners mee in de ontwikkelingen en gaan we het gesprek aan met elkaar. We willen voldoen aan de behoeften van de eindgebruikers.  Daarom nodigen we (ex)cliënten via onze website uit om zich aan te melden. De bereidheid van cliënten is enorm; van kritisch meedenken en advies geven, tot vernieuwende ideeën aandragen en het uitproberen van de  innovaties”.

Jesse, ex-revalidant: Ik vind het leuk om de ervaring die ik als patiënt in de afgelopen 15 jaar heb opgedaan, te bespreken met de beleidsmakers of samenwerkingspartners. Dit leidt soms tot mooie inzichten die je zonder ervaringsdeskundigen niet had gekregen. Het is mooi om te zien hoe Libra haar (oud) patiënten inzet en ook naar hen luistert. Dit heeft nu al voor mooie gesprekken gezorgd.

Subsidie

Libra is een van de zorgorganisaties die een SET subsidie heeft ontvangen om de inzet van e-health mogelijk te maken. SET staat voor Stimuleringsregeling Ehealth Thuis. Met deze subsidie krijgt Libra de mogelijkheid om in een periode van drie jaar een digitale behandelapp te implementeren en daarmee e-health mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld ook videobellen, op te schalen.

Klantreis workshops

We zetten zogenaamde klantreis-workshops in om samen met medewerkers en cliënten te ontdekken waar kansen liggen om met e-health de zorg te verbeteren en/of de werkdruk te verlagen. De klantreis ofwel patient journey van een sector wordt daarbij op tafel gelegd. Mayke: “Ideeën en waardevolle inzichten die tijdens de workshops ontstaan bespreken we met de teammanagers en medisch managers. De beste ideeën worden in werkgroepen getest en opgeschaald. Ook hierin mogen de e-health partners en leden van de Cliëntenraad natuurlijk niet ontbreken. 
Belangrijk is dat de digitale ondersteuning gebruikt kan worden door iedereen. Dus ook mensen met een motorische, auditieve, visuele of cognitieve beperking. Daarbij gaat het niet alleen over de techniek, maar ook over begrijpelijk taalgebruik en bijvoorbeeld een logische indeling van de behandelapp”.

Ambitie

Libra zet in op 25% doelmatige, toegankelijke digitale zorg en heeft daarbij een helder plan met een stevige ambitie:  “we faciliteren ‘slimme techniek voor de juiste zorg’. We zetten digitale middelen in waar en wanneer de cliënt daar behoefte aan heeft. Digitale ondersteuning die hen helpt meer grip te krijgen op hun welzijn en gezondheid”, aldus Mayke.