Direct naar inhoud

Medewerkers en klinische revalidanten Libra gevaccineerd

De klinische revalidanten op de locaties Blixembosch en Leijpark zijn gevaccineerd. Libra is blij dat deze kwetsbare groep cliënten door het vaccin beter beschermd is tegen corona. Ook de medewerkers die werken met klinische revalidanten en/of op klinische afdelingen worden nu gevaccineerd. Een mooie stap voorwaarts!

Unieke groep revalidanten

Libra behandelt onder andere een unieke groep revalidanten die zeer kwetsbaar zijn. Dit zijn revalidanten met ernstig hersenletsel, die in een toestand van verminderd bewustzijn verkeren. Zij krijgen de unieke behandeling Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) waarmee getracht wordt deze revalidanten bij bewustzijn te brengen. Juist voor deze doelgroep is het dus van belang dat ze beschermd zijn tegen het virus.

Verpleegkundigen speciaal opgeleid

Verpleegkundigen van Libra zijn speciaal opgeleid om zelf te mogen vaccineren. Zij hebben het vaccineren en registreren bij de locaties Blixembosch en Leijpark voor hun rekening genomen.

De medewerkers van Libra worden via de GGD’s gevaccineerd. In eerste instantie alleen de medewerkers die werken met klinische revalidanten en/of op klinische afdelingen. Later volgen de overige zorgmedewerkers.