Direct naar inhoud

Maatregelen en veelgestelde vragen coronavirus

Bij Libra is op dit moment nog geen besmetting geconstateerd van het coronavirus. Wij krijgen veel vragen van uiteenlopende aard. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen met de antwoorden. Het eerste gedeelte van de vragen heeft specifieke betrekking op Libra. Het tweede gedeelte bevat informatie van de Rijksoverheid (RIVM).

Vragen over afspraken bij Libra

Gaat mijn afspraak bij Libra gewoon door?

Ja, klanten zonder klachten mogen voor hun afspraak gewoon naar Libra komen. Let op indien u volgens de RIVM-richtlijnen geacht wordt thuis te blijven (koorts, verkoudheid of hoesten) gelden onderstaande maatregelen.

  • Revalidatie
    Voor revalidanten geldt: neem contact op met de afspraakbalie. Voor locatie Blixembosch en locatie Weert bel: 088-313 2080 en voor locatie Leijpark bel: 088-313 3330. Er wordt dan gekeken of de afspraak omgezet kan worden naar een telefonische afspraak waarbij de arts/behandelaar u belt.
  • Audiologie
    Voor klanten van audiologie geldt: blijf thuis en meld u af bij uw locatie. Verergeren uw klachten neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Zodra u klachtenvrij bent, kunt u bellen voor een nieuwe afspraak.

Waar moet ik op letten tijdens de behandeling/het gesprek?

Om besmetting te voorkomen vragen wij u het handen schudden te vermijden. Was veelvuldig uw handen met zeep. Mocht u deelnemen aan groepstherapie vermijd dan handcontact met anderen. Was na de therapie uw handen. 

Waarom krijg ik geen hand van de behandelaar?

Behandelaren en medewerkers bij Libra schudden u geen hand tijdens het groeten. Zo blijft het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. De veiligheid van onze medewerkers, patiënten en bezoekers blijft het belangrijkst.

Vragen over bezoek aan de kliniek van Libra

Zijn er beperkingen voor bezoekers aan de kliniek?

Op dit moment mogen er maximaal twee personen per dag op bezoek komen mits zij de door ons gestelde hygiëne maatregelen in acht nemen. Dit betekent dat wij u vragen voor het bezoek gebruik te maken van handalcohol en om geen handen te schudden.

Voor de  VIN kliniek in Leijpark zijn de maatregelen strenger vanwege de zeer kwetsbare doelgroep die hier is opgenomen. Deze maatregelen zijn gecommuniceerd naar de naasten van de patiënt en hangen bij de ingang van de kliniek en op de deuren van de verschillende kamers. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Worden nieuwe patiënten getest voordat ze bij Libra komen?

Alle aanmeldingen voor nieuwe opnames in de kliniek worden vooraf gescreend door een van de medisch managers van Libra. Voor de poliklinieken en audiologie geldt dat als mensen geen klachten hebben, ze gewoon in behandeling worden genomen.

 Vragen over veiligheid

 Wat kan ik zelf doen tegen besmetting?

  • Was uw handen regelmatig met zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

Beperk sociaal contact

Vermijd grote evenementen en bijeenkomsten waar groepen mensen van 25 of meer personen aanwezig zijn en beperk overige sociale contacten.  

Algemene informatie van de Rijksoverheid (RIVM)

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: 0800 - 1351.

Algemene informatie: www.rivm.nl/nieuwcoronavirus

Vragen over uw gezondheid

Zie: Vragen en antwoorden over uw gezondheid en het nieuwe coronavirus COVID-19 | RIVM

Vragen over het voorkomen besmetting

Vragen en antwoorden over het voorkomen van besmetting met het nieuwe coronavirus COVID-19 | RIVM

 

Bekijk ook onze eerdere berichten over het coronavirus: