Direct naar inhoud

Libra en Erasmus MC starten wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek is gericht op volwassenen vanaf 25 jaar die het VIN-behandelprogramma doorlopen.

Al sinds 1987 biedt Libra dit behandelprogramma aan kinderen en jongeren tot 25 jaar. Sinds 1 januari 2019 heeft Libra, mede dankzij steun van de zorgverzekeraars, toestemming om dit behandelprogramma ook open te stellen voor volwassenen vanaf 25 jaar. Libra en de afdeling revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC starten daarom een project gericht op systematische uitkomstmonitoring van dit programma.

In Nederland is nog weinig bekend over de uitkomsten van het behandelprogramma vroege intensieve neurorevalidatie bij patiënten van 25 jaar en ouder met een verminderd bewustzijn ten gevolge van hersenletsel.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek richt zich op het herstel van het bewustzijn, het optreden van de medische complicaties,  pijn en discomfort. Ook diverse domeinen van het algemeen functioneren (cognitie, emotie en gedrag, de mate van zelfstandig functioneren en kwaliteit van leven) en de kosteneffectiviteit van het programma worden bepaald. Tijdens het VIN behandelprogramma speelt de familie van de patiënt een belangrijke rol. Daarom is er voor gekozen om ook de gevolgen voor de familie mee te nemen in het onderzoek. We volgen de patiënten en familie tot twee jaar na de start van de behandeling.
De looptijd van het onderzoek is 5 jaar. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt het behandelprogramma geoptimaliseerd en leren we de herstelkansen beter voorspellen.

Lees hier het volledige persbericht.