Direct naar inhoud

Libra Revalidatie & Audiologie heeft een nieuwe bestuurder

Op 1 juni 2023 is Wideke Nijdam begonnen als bestuurder van Libra Revalidatie & Audiologie. Zij volgt daarmee Marie-Louise Vossen en interim bestuurder Harry Luik op.

Wideke werkte ruim vijf jaar als Lid Raad van Bestuur bij Zuyderland. Ze heeft daar een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het topklinisch profiel, de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, de introductie van professionele zeggenschap en kwaliteit en veiligheid, resulterend in een klinkende audit. Ook heeft Wideke aan de basis gestaan van: ‘De Zorg van je Leven’, een cultuurtraject dat onder andere de kernwaarden van Zuyderland en het Zuyderland Leiderschap ontwikkelde en op de kaart zette. Andere instellingen waar Wideke heeft gewerkt zijn het ETZ, het OLVG en het Erasmus MC.

Wideke Nijdam: “Libra is een mooie innovatieve organisatie die de cliënt als gelijkwaardige gesprekspartner ziet en de cliënt overtuigend meer wil betrekken bij alle aspecten van het zorgproces. Medewerkers hebben hierin een cruciale rol. Libra wil het denken in netwerken en netwerkgeneeskunde leidend laten zijn in denken en handelen. Met de cliënt en de medewerker voor ogen en handelend vanuit het netwerkperspectief, heb ik veel zin om met Libra toekomstgerichte uitdagingen aan te gaan. Het is fijn om na 5,5 jaar terug te zijn in Brabant en ik zie er dan ook naar uit mij in te zetten en te kunnen bijdragen aan de opgaven die er in de regio liggen.”

De Raad van Toezicht heeft met de keus voor Wideke gekozen voor een ervaren bestuurder die gewend is te werken in een complexe omgeving. “We hebben er alle vertrouwen in dat Wideke de verbinding maakt, zowel binnen als buiten de organisatie.”