Direct naar inhoud

Libra Revalidatie & Audiologie benoemt nieuwe bestuurder

Met ingang van 15 februari 2020 is Marie-Louise Vossen benoemd tot bestuurder van Libra Revalidatie & Audiologie. Zij volgt dan Vincent Buitendijk op, die met pensioen gaat.

Sporen in innovatie en cliëntbetrokkenheid

Marie-Louise Vossen heeft haar sporen verdiend in de geestelijke gezondheidszorg, zowel op de werkvloer als in diverse managementrollen. De laatste 9 jaar was ze lid van de Raad van Bestuur van GGzE, waar zij naast haar zorginhoudelijke portefeuille een belangrijke aanjager is geweest voor innovatie en cliëntparticipatie.

“In Marie-Louise Vossen hebben we voor Libra een mensgerichte en innovatieve bestuurder gevonden die zich ook persoonlijk verbonden voelt met revalidatie, audiologie en haar cliënten”, meldt Josephine Colijn, voorzitter van de Raad van Toezicht van Libra Revalidatie & Audiologie. “Met haar benoeming kan Libra haar innovatieve koers op enthousiaste wijze voortzetten.”

Toetreding

Marie-Louise Vossen: “Ik kijk uit naar de overstap van de ggz naar de wereld van revalidatie en audiologie. Bij Libra ligt – vergelijkbaar met de ggz - het accent op het herstel van vaardigheden, het leren omgaan met beperkingen in het dagelijks leven en het zoeken naar nieuwe kwaliteiten die in de diverse rollen die we als mens vervullen tot uitdrukking komen. Bij actuele thema’s die bij Libra spelen zoals zelfsturing, het werken vanuit de Planetree-gedachte en innovatie voel ik een grote intrinsieke verbondenheid. Ik verheug me op de kennismaking met de medewerkers van Libra.”

Samenwerking

De Raad van Toezicht is verheugd met de komst van Marie-Louise Vossen naar Libra en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.