Direct naar inhoud

Libra R&A ook in 2019 weer gecertificeerd

Elk jaar beoordelen auditoren van DNV-GL of onze organisatie nog voldoet aan de gestelde eisen ISO voor de Zorg (kwaliteit) en VMS /NTA normen (Patiëntveiligheid).

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening aan te tonen, laat Libra Revalidatie & Audiologie zich periodiek certificeren door diverse externe instanties. In het najaar van 2018 heeft Libra daarvoor een externe audit laten uitvoeren. De auditoren hebben gesprekken met medewerkers en klanten gehouden over onze kwaliteit en veiligheid. Het ging er in deze audit om of we voldoen aan de eisen van de ISO voor de Zorg (kwaliteit) en VMS /NTA normen (Patiëntveiligheid). Ook dit keer is Libra geslaagd en zijn we gecertificeerd de Zorg (kwaliteit) en Patiëntveiligheid (VMS /NTA normen).

Lees hier meer over veiligheid en kwaliteit bij Libra Revalidatie & Audiologie