Direct naar inhoud

Libra opent speciale cohortafdelingen in kader van COVID-19

Op de locaties Blixembosch in Eindhoven en Leijpark in Tilburg breidt Libra de beddencapaciteit uit met de inrichting van speciale COVID-19 cohortafdelingen.

Op dit moment neemt het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland toe. Ziekenhuizen zijn met man en macht bezig de meest zieke mensen te behandelen, wat een enorme druk op de IC-capaciteit geeft. Libra Revalidatie & Audiologie bereidt zich hier ook op voor door 2 extra afdelingen te creëren voor COVID-19 revalidanten. Daarnaast is afgelopen week besloten voor het overgrote deel de poliklinische activiteiten en de audiologische behandelingen af te bouwen. Waar mogelijk bieden we digitale oplossingen aan.

Op de locaties Blixembosch in Eindhoven en Leijpark in Tilburg breidt Libra de beddencapaciteit uit met de inrichting van speciale COVID-19 cohortafdelingen. Hier kunnen de revalidanten die besmet zijn de zorg en revalidatie krijgen die ze nodig hebben. Daarmee willen we onze overige afdelingen (vooralsnog) besmettingsvrij houden. In dat verband zijn we steeds strenger geworden in het bezoekbeleid. Vanaf maandag 23 maart zijn onze klinieken gesloten voor bezoekers. De naastbetrokkenen van onze klanten zijn hierover geïnformeerd. Wij zorgen zoveel als mogelijk dat er voor hen wel op afstand communicatie mogelijk is.

Samenwerking ziekenhuizen

Als revalidanten toch besmet blijken te zijn met het coronavirus, dan plaatsen we hen op onze eigen cohortafdeling. Zij kunnen daar uitzieken en worden strikt gemonitord. Als zij toch achteruitgaan en bijvoorbeeld zuurstofbehoeftig worden, dan volgt overplaatsing naar het ziekenhuis. We werken samen met de ziekenhuizen in de regio. Met deze speciale cohortafdeling zorgen we enerzijds voor onze eigen revalidanten die ziek en besmettelijk zijn. Anderzijds ontlasten we zo ook de ziekenhuizen, zodat zij de zorg voor ernstig zieke COVID-19 patiënten kunnen blijven uitvoeren. Ook bieden wij de ziekenhuizen op deze manier de mogelijkheid om revalidanten die in het ziekenhuis besmet zijn geraakt en stabiel zijn, sneller door te plaatsen.

Wat is cohort-isolatie

Onder cohort-isolatie verstaan we het in één ruimte verplegen van meerdere mensen die - in dit geval met het coronavirus - besmet zijn. Door revalidanten met het coronavirus op één afdeling samen te brengen, ontlasten en beschermen we andere afdelingen en medewerkers, en kunnen we verdere verspreiding tegengaan.