Direct naar inhoud

Libra onderzoekt de digitale mogelijkheden

Een online afspraak (videobellen) voor begeleiding of behandeling kan veel tijd besparen en je hoeft de deur er niet voor uit. Als klant willen we u een keuze kunnen bieden tussen een fysieke afspraak waar nodig of een online afspraak. Om dit nog beter te realiseren is ons versnellingsprogramma e-health van start gegaan.

Het versnellingsprogramma legt de focus op twee zogenaamde e-health toepassingen:

  • inzet van videobellen
  • het ontwikkelen van een behandelplatform.

Met deze twee toepassingen krijgt zogenaamde blended care vorm; fysieke afspraken waar nodig, aangevuld met online behandeling die tijd- en plaats onafhankelijk aangeboden kan worden. Hiermee ontstaan keuzes om de zorg aan te passen op de persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden van de klant. Graag leggen we ons versnellingsprogramma uit voor de toepassing ‘inzet videobellen’.

Videobellen

Videobellen is tijdens de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Nu fysieke afspraken weer mogen en kunnen, zien we dat veel klanten het prettig vinden een keuze te kunnen maken tussen online of fysieke afspraak.  Om te onderzoeken waar in de behandeling of begeleiding de inzet van videobellen de meest positieve impact heeft zijn er drie focusteams ‘videobellen’ van start gegaan. De focusteams zijn onderdeel van ons versnellingsprogramma e-health.

Wat is een focusteam videobellen?

De naam zegt het al;  het is een team van mensen dat gericht aan de slag gaat met videobellen als belangrijk communicatiemiddel voor contact met klanten van Libra. Ieder focusteam gaat een aantal ideeën testen die door medewerkers, klanten en managers bijeen zijn gebracht voor Libra- brede implementatie.

Veel opgehaalde ideeën

In het voorjaar zijn tweeëntwintig ideeën over de inzet van videobellen met klanten en medewerkers bijeen gebracht. Die ideeën zijn beoordeeld op haalbaarheid en positieve impact op het zorg- en behandelproces en in volgorde van uitvoering geplaatst. Zo zijn de ideeën geselecteerd om dit najaar concreet te testen. Deze tests worden gedaan door de drie focusteams.

De ideeën die we concreet gaan testen

  • Focusteam 1 (Sector Kinderen) - Videobellen als onderdeel van de behandeling.
  • Focusteam 2 (Sector Audiologie) - (Start)ondersteuning middels videobellen.
  • Focusteam 3 (Sector Houding en Beweging) – Educatie/voorlichting met behulp van videobellen.

Ieder team voert binnen een sector praktijktests rond deze ideeën uit. Door de praktijktests goed uit te voeren leren we wat werkt en komt er aan de orde wat er nodig is voor een succesvolle opschaling/uitbreiding  voor zowel de eigen sector als de andere sectoren binnen Libra.

De focusteams worden hierbij ondersteund en begeleid.

Er is gekozen voor het testen van de ideeën binnen de sectoren Kinderen, Audiologie en Houding & Beweging. Het is de bedoeling goedgekeurde ideeën ook binnen de sector Neurologie te gebruiken.

Samen maken we het verschil. Doet u ook mee?

Libra vindt het belangrijk dat klanten optimaal ondersteund gaan worden in zorg en behandeling met alle beschikbare e-health toepassingen die van waarde zijn. Wensen en behoeften van klanten nemen we daarbij serieus. Daarom zoeken we klanten die samen met ons de inzet van e-health en digitale zorg willen (door) ontwikkelen. Klanten die willen meedenken, adviseren en ons mee willen nemen om door de bril van de klant te kijken.

Doet u mee? Voor meer informatie kijk op: https://www.libranet.nl/uitgelicht/digitale-zorg-en-e-health/e-health-partners/