Direct naar inhoud

Libra leert van uitkomstmaten!

Libra Revalidatie & Audiologie is vanaf begin 2022 deelnemer aan Revalidatie Impact (RI). Dit is een stichting opgericht onder Revalidatie Nederland. Het is een samenwerkingsverband tussen cliënten, revalidatieartsen en revalidatie instellingen om de revalidatiezorg in Nederland verder te verbeteren.

Op dit moment worden er gegevens verzameld van twee meetinstrumenten: PDI bij chronische pijn (poliklinisch) en USER bij CVA (klinisch). In de toekomst gaat deze dataset verder uitgebreid worden. De data van alle deelnemende centra, 13 inmiddels, is terug te zien in een dashboard met benchmark mogelijkheden.

Beter resultaat 

In 2023 is ons behandeltraject voor chronische pijn efficiënter vormgegeven en daarmee korter geworden. In het dashboard is terug te zien dat onze cliënten met dit beduidend korter traject een beter resultaat behalen ten opzichte van de benchmark. Een opsteker voor Libra R&A!

Het op vaste momenten in het behandeltraject verzamelen, beoordelen en vergelijken van deze uitkomstmaten is helemaal passend bij uitkomstgerichte zorg. Dit is een ontwikkeling waar Libra dan ook graag haar steentje aan bij draagt!