Direct naar inhoud

Libra kiest voor classificatie index van Bouma

Psychologen en logopedisten van Libra Audiologie maken gebruik van testen met als resultaat een Q-score. Dan is het handig om allemaal hetzelfde systeem te hanteren.

Psychologen en logopedisten van Libra Audiologie maken gebruik van testen met als resultaat een Q-score. Dit quotiënt is een van de meest gangbare maten voor een bepaalde vaardigheid zoals intelligentie, taalbegrip of woordenschat.

De Libra-specialisten hebben nu gezamenlijk gekozen voor een nieuw systeem: het classificatiesysteem van Bouma.

Daarbij volgen zij de volgende scores:

Q-scores

>140    extreem/uitzonderlijk hoog
130-139 zeer hoog
120-129 hoog
110-119    hoog in het gemiddelde gebied/hoog-gemiddeld
90-109   gemiddeld
80-89   laag in het gemiddelde gebied/laaggemiddeld
70-79  laag
60-69   zeer laag
>60     extreem/uitzonderlijk laag

 

Hoe komt een advies tot stand?

Een kind scoort bij de onderzoeker op een taalbegripstest een TBQ 95; een gemiddeld resultaat. De onderzoeker vergelijkt dit met de resultaten van de andere testen en onderzoeken en neemt daarbij de gegevens vanuit de eigen observatie mee. Hieruit volgt een conclusie en formuleert het team een advies, dat naar alle betrokkenen wordt gecommuniceerd.