Direct naar inhoud

Jaarbeeld 2021: op weg naar een nieuwe balans

Ook dit jaar was de coronapandemie een belangrijke factor in ons werk. Corona werd al bijna gewoon. Bijna, want eraan wennen zullen we nooit. Het verlenen van zorg is nu eenmaal driedimensionaal en niet noodgedwongen tweedimensionaal.

De e-health versnelling die we vorig jaar hebben ingezet, zette door. Dit bracht kansen en uitdagingen met zich mee, die we met beide handen hebben aangegrepen. We optimaliseren onze zorg ermee en we faciliteren onze medewerkers in anders en efficiënter werken.

In toenemende mate betrekken we klanten, medewerkers en medici bij de voorbereiding van de plannen. We zijn uitermate dankbaar voor de input die zij ons geven en de openheid waarmee zij de gesprekken aangaan.

Ook op organisatieniveau wil Libra goed voorbereid zijn op de toekomst. Daarom zijn we gestart met Libra Next Level, een inspirerende reis naar een nieuwe toekomstvisie voor Libra in 2026. Libra Next Level bestaat uit een cultuurprogramma en een traject waarin we het organisatiemodel herzien. Beide trajecten zijn nauw met elkaar verbonden.

Een nieuwe toekomstvisie bouwen we niet alleen. Samen met onze financiers, verwijzers en samenwerkingspartners werken we naar toekomstbestendige zorg in onze regio.

En dan onze ‘core business’: onze zorg aan mensen met een auditieve, cognitieve of lichamelijke beperking. Op dat vlak laat ik ook in dit jaarbeeld graag klanten en medewerkers zelf aan het woord over hoe zij de zorg van Libra beleefd hebben.

Ik realiseer me dat we het afgelopen jaar weer veel gevraagd hebben van onze medewerkers. Ik kan alleen maar trots zijn op alle medewerkers die – direct of indirect - niet alleen een tomeloze inzet getoond hebben t.b.v. onze klanten, maar ook klaar staan om de helpende hand te bieden aan collega’s. Een mooi voorbeeld daarvan is de ondersteuning van collega’s uit alle windstreken van de organisatie aan ons verplegend personeel.

Ik nodig u van harte uit om de reis door ‘ons’ jaar 2021 te maken.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Marie-Louise Vossen, Raad van Bestuur