Direct naar inhoud

Intentieverklaring samenwerking Libra en Archipel

Libra en Archipel hebben op 25 mei een intentieverklaring ondertekend voor gezamenlijke nieuwbouw en nadere samenwerking. Hiermee kan ook op langere termijn continuïteit en betaalbaarheid van zorg gewaarborgd worden.

Libra Revalidatie & Audiologie heeft twee klinieken, een op locatie Leijpark in Tilburg en een op locatie Blixembosch in Eindhoven. De kliniek op locatie Blixembosch is functioneel gezien aan vernieuwing toe, daarom heeft Libra de afgelopen jaren verschillende opties bestudeerd die geleid hebben tot deze inhoudelijke samenwerking met GRZ van Archipel.

Archipel en Libra zien veel kansen voor (de cliënten van) beide organisaties in samen bouwen op het terrein van Libra locatie Blixembosch én daar nader samen te werken. De concrete mogelijkheden worden inmiddels verkend en uitgewerkt. Om deze wens te onderstrepen, is gezamenlijk besloten een intentieverklaring op te stellen. Op 25 mei 2023 is deze ondertekend door zowel de leden van de Raad van Bestuur als door de cliëntenraden van beide organisaties. Een mooie mijlpaal om bij stil te staan. Het kernwoord binnen de intentieverklaring is ‘samen’, waarbij de cliëntenraden nadrukkelijk betrokken zijn.

Samen bouwen

Het plan is om op het terrein van Libra locatie Blixembosch een nieuwe kliniek te bouwen, aan het bestaande gebouw van Libra vast. Hierbij komen zowel de Medisch Specialistische Revalidatie van Libra als de Geriatrische Revalidatie van Archipel samen onder één dak. Libra en Archipel hebben beide een wens voor nieuwbouw en willen dit samen doen om zo ook op langere termijn continuïteit en betaalbaarheid van zorg te kunnen borgen.

Samen werken

Het doel en de visie van Libra en Archipel komen inhoudelijk overeen - beide partijen geloven in eigen regie voor de cliënt: zoveel mogelijk zelf doen en weer zelf aanleren. Beide organisaties hebben het streven om cliënten zo snel mogelijk terug naar de thuissituatie te brengen om daar weer zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Samen geloven we dat het ten gunste van de cliënt komt als er meer kennis wordt gedeeld en samenwerking plaatsvindt. De cliëntenraden zeggen hierover: “Met uitwisseling kunnen we elkaar verder helpen”.

Achtergrond locatie

Libra locatie Blixembosch is een goed bereikbare en toegankelijke locatie voor cliënten en hun sociaal netwerk. In de directe omgeving van Blixembosch zijn scholen voor speciaal onderwijs gehuisvest en ook Kentalis: een instelling voor doven en slechthorenden. Het terrein sluit aan op het beschermd natuurgebied de Aanschotse Beemden met mooie wandelpaden. Het gehele gebied is omringd door woonwijken als buurtschap ‘te Veld’, Blixembosch en Achtste Barrier.