Direct naar inhoud

Innovatieprijs 2020

De innovatiecommissie heeft de innovatieprijs 2020 met als onderwerp: ‘de inzet van eHealth voor eigen regie van de cliënt’ uitgereikt aan de winnaars Maartje van der Steenhoven (ergotherapeut) en Yvette Troe (Physician Assistant).

De innovatiecommissie van Libra R&A geeft richting aan en creëert draagvlak voor innovatie binnen Libra. Deze commissie biedt ondersteuning en advies ten aanzien van innovatieprocessen. De commissie wordt gevormd door medewerkers vanuit verschillende functies, die ieder een inschatting maken vanuit hun expertise.

Prijsvraag

Ieder jaar schrijft de innovatiecommissie een prijsvraag uit om één van de ideeën een financiële boost te geven om te realiseren. De innovatieprijs werd dit jaar uitgereikt voor een idee wat ‘de inzet van eHealth voor eigen regie van de cliënt’ bevordert.

Jan Verberkt en Mayke Bankers hebben namens de innovatiecommissie de innovatieprijs 2020 uitgereikt aan de winnaars Maartje van der Steenhoven (Ergotherapeut) en Yvette Troe (Physician Assistant).

Webinars

Maartje en Yvette hebben het idee bedacht om webinars te organiseren om kennis over te dragen naar cliënten en hun naasten. Door de komst van het coronavirus merken zij op dat ook cliënten de inzet van digitale middelen niet langer schromen, vandaar dat zij een kans zien om dit middel vaker in te zetten. Door de cliënt te laten kiezen welke webinars zij bij willen wonen, maak je zorg op maat mogelijk en zorg je dat hij/zij de informatie verkrijgt die hij/zij nodig vindt in het herstelproces. Het webinar kan gevolgd worden in eigen tijd, eigen tempo en op de voor hem/haar gewenste locatie.

Daarnaast maak je het op deze manier mogelijk om naasten en familie te laten participeren op een laagdrempelige manier. Het doel is kennisoverdracht en daarmee het inzicht te vergroten in de mogelijkheden van het te volgen traject.  

Innovatieprijs

De innovatieprijs wordt ingezet om tijd voor professionals vrij te maken om stil te staan bij de juiste onderwerpen, het opzetten van een webinar, het daadwerkelijk presenteren en opnemen en het onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de rest van het land; om daarin mogelijk ook samenwerkingen op te zetten. Daarnaast wordt bekeken of er geld gereserveerd moet worden om het in praktische zin mogelijk te maken.