Direct naar inhoud

Informatiemiddag voor verwijzers spraak-taal

Op dinsdag 11 april organiseren Libra en Kentalis een informatiemiddag voor verwijzers van jonge kinderen met spraak-taal problemen. In de uitnodiging en het programma leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en wat de te behandelen thema’s die middag zijn.

Jongere kinderen met spraak- en taalproblemen willen we zo goed mogelijk helpen. Het is belangrijk om deze problemen zo snel mogelijk te signaleren en zo nodig te behandelen. Spraak- en taalproblemen kunnen op zichzelf staan, maar ook samenhangen met andere ontwikkelingsproblemen. Vaak is dat nog moeilijk in te schatten op jonge leeftijd.

Op dinsdag 11 april is er een informatiemiddag waarin Kentalis en Libra gezamenlijk een uitleg geven over:

  • De mogelijkheden die je hebt als verwijzer om een inschatting te maken over de oorzaak van spraak-taalproblemen;
  • Wat het audiologisch centrum kan doen om de problematiek te verhelderen en adviezen te geven;
  • Wat vroegbehandeling kan bieden bij kinderen met een (vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis.

Datum en tijdstip

Dinsdag 11 april 2023, van 15.30 – 18.30 uur

Locatie

Kentalis Audiologisch Centrum Eindhoven, Castiliëlaan 8, 5629 CH Eindhoven

Aanmelden

Aanmelden kan tot 31 maart via het aanmeldformulier.

In de uitnodiging vindt u alle informatie bij elkaar, in het programma leest u wat de te behandelen thema’s die middag zijn.