Direct naar inhoud

Informatie ontwikkelingen coronavirus

Libra R&A neemt alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te (kunnen blijven) verlenen. Het aantal besmettingen loopt zo snel op, dat nieuwe maatregelen om het virus in te dammen nodig zijn. De aangescherpte maatregelen hebben ook consequenties voor u als klant bij Libra R&A.

Hygiëne
We blijven u vragen de hygiënemaatregelen in acht  te nemen

  • Was vaak je handen
  • Schud geen handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Triage
De triage krijgt op alle locaties weer meer aandacht.

Geen begeleiders
Wij vragen u om zonder begeleiders (partners/kinderen) naar spreekuren te komen.

Groepsbehandelingen
Groepsbehandelingen kunnen doorgaan, mits altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden en het maximum aantal personen in de ruimtes wordt gehandhaafd.

Mondkapjes
Wij vragen klanten en bezoekers een mondkapje te dragen in alle openbare ruimtes van Libra Revalidatie en Audiologische Centra. Klanten en bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje.

Librasserie
In de Librasserie mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Er mogen maximaal 4 personen aan één tafel zitten, uiteraard op 1,5 meter afstand. We adviseren bezoekers aan de Librasserie een mondkapje te dragen tijdens niet zittende momenten (openbare ruimte), medewerkers van de Librasserie dragen een mondkapje. Libra volgt hiermee de regels van de overheid voor horeca.  

Bezoek kliniek
Revalidanten in de kliniek mogen maximaal 1 bezoeker per keer ontvangen. Zij hebben daarnaast een vaste kring van maximaal 3 bezoekers in totaal.

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit. We gaan er samen voor zorgen dat we kunnen blijven zorgen!

Bekijk hier alle zaken waarmee u rekening dient te houden bij een bezoek aan Libra R&A