Direct naar inhoud

Daan Theeuwes Centrum en Libra tekenen intentieverklaring tot samenwerking

Het Daan Theeuwes Centrum en Libra Revalidatie & Audiologie hebben op 23 mei 2024 een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Tijdens de bijeenkomst benadrukten presentaties de unieke zorg die beide organisaties bieden en hun belangrijke rol in het Nederlandse zorgveld. De noodzaak tot intensievere samenwerking werd daarbij duidelijk voelbaar.

Het Daan Theeuwes Centrum en Libra Revalidatie & Audiologie - afdeling VIN (Vroege Intensieve Neurorevalidatie) - delen een belangrijke behandelvisie op het gebied van intensieve neurorevalidatie voor dezelfde doelgroep (jongeren en jongvolwassenen, die kampen met de gevolgen van zwaar hersenletsel). De samenwerking is gericht op het versterken van de behandelprogramma's, optimaliseren van verwijsfuncties en het opvolgen van potentiële (niet meer actieve) patiënten. Zo vullen we elkaars zorgaanbod aan, zonder daarbij als concurrenten op te treden.

Expertise en middelen bundelen
DTC en Libra hebben de intentie uitgesproken om in de komende 6 maanden te onderzoeken hoe de bundeling van expertise en middelen kan bijdragen aan het leveren van state-of-the-art zorg en de realisatie van een passende financiering. Daarnaast zullen we ons samen inspannen om de zichtbaarheid en bekendheid van beide instellingen te vergroten. Tenslotte vormt onderlinge kennisoverdracht en het delen van informatie met een breder publiek een belangrijk onderdeel van de samenwerking. We geloven in de meerwaarde van onze zorg voor deze bijzondere doelgroep en voelen het als onze opdracht om onze behandelingen toegankelijk te maken voor elke revalidant die hierop is aangewezen.

Pijlers voor de samenwerking:

  •  State of the art zorg: versterken van behandelprogramma’s, optimaliseren van verwijzingen, opvolging van potentiële (niet meer actieve) patiënten.

  • Opvolging van behandeling door wetenschappelijk onderzoek: uniforme dataregistratie, harmoniseren van infrastructuur (concept ‘Meetstraat’), toetsen van behandelprogramma’s, vaststellen van patiënte profielen ten behoeve van de prognosestelling.

  • Onderwijs en opleiding: onderlinge kennisoverdracht, uitdragen van kennis buiten de eigen instellingen.

  • Profilering en marketing: vergroten van zichtbaarheid en bekendheid.

  • Bedrijfsvoering: passende financiering, planning en product samenstelling.