Direct naar inhoud

Grote regionale gezondheidsinstellingen werken samen aan beter milieu

Vijftien grote gezondheidsinstellingen, waaronder Libra R&A en twaalf gemeenten werken samen aan de zogenaamde Green Deal Zorg Eindhoven 2.0/MRE. Het doel van de Green Deal Zorg is om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. De zorginstellingen moeten binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen.

Veertien zorgverleners, waaronder Libra R&A hebben samen met de gemeenten, Milieu Platform Zorgsector, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en het Ministerie van VWS hun handtekening gezet onder de Green Deal. “Door deze samenwerking delen instellingen hun expertise over het aanpakken van het thema duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering. Bovendien wordt de aanpak gecoördineerd”, aldus Rik Thijs, wethouder Klimaat & Energie van de gemeente Eindhoven en voorzitter Green Deal Zorg. “We hopen dat meer gemeenten in onze regio aansluiten, want dan kunnen ook de zorginstellingen in deze gemeenten aansluiten bij de Green Deal Zorg. En dat is goed voor ons milieu.”  

Zorg voor de mens én milieu

De zorgsector heeft van nature de focus op zorg voor de mens, maar de focus op de leefomgeving van de mens én zorgvuldig om gaan met het klimaat, energie en het milieu is ook belangrijk. Inzet op deze thema’s helpt tevens om grip te houden op de vaste lasten en huisvesting. Ook de overheid is in dit traject betrokken, zowel stimulerend door bijvoorbeeld subsidies, als controlerend, door controle en handhaving.

Verduurzamen

De deelname van instellingen aan de Green Deal is niet vrijblijvend. In het traject wordt gemonitord en geëvalueerd en de partners ontmoeten elkaar tussendoor om kennis en kunde uit te wisselen. Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is hierbij een onmisbare partner als kennisbank voor de deelnemers. De Green Deal gaat ervan uit dat er meer resultaat behaald kan worden met willen en samenwerken, dan met moeten en controleren.

Alle zorginstellingen moeten wettelijk voldoen aan bepaalde duurzaamheidsnormen. Bevoegd gezag zal de komende jaren op energiewetgeving komen toezien en indien nodig handhaven. Door deel te nemen aan de Green Deal Zorg wordt het toezicht 3 jaar uitgesteld. Na 3 jaar voldoen de zorginstellingen en is handhaven niet meer nodig.

Deelnemende instellingen en gemeenten

Zorgpartijen: Amarant, Anna Zorggroep, Archipel, Catharina Ziekenhuis, Combinatie Jeugd Zorg, GGzE, Joris Zorg, Libra Revalidatie & Audiologie, Lunet, Maxima Medisch Centrum, Oktober zorg, Savant Zorg, Valkenhof, Vitalis en ‘t Wasven.

Gemeenten: Best, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Reusel- de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Overige partijen: Milieu Platform Zorg, Brabants ontwikkeling Maatschappij en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.