Direct naar inhoud

Gezocht: Innovatieve oplossingen / concepten

Sportinnovator is op zoek naar innovatieve oplossingen/ concepten gericht op bewegen en spelen voor kinderen met een beperking. Hiervoor staan twee challenges uitgeschreven op StartHubs, een open innovatie platform dat organisaties koppelt aan startups & scale-ups om innovatie te versnellen. Het Ir. Otten Fieldlab wil graag samen met jullie hieraan bijdragen.

Gezocht innovatieve oplossingen/concepten:

  • die ervoor zorgen dat bestaande speelplekken beter toegankelijk worden voor kinderen met een beperking en hun ouders.
  • die ervoor zorgen dat kinderen met en zonder beperking spelenderwijs met elkaar in contact komen.

Spelen, het liefst samen met vrienden, is voor ieder kind heel belangrijk. Zo ook voor de meer dan 200.000 kinderen met een beperking in Nederland. Maar helaas is dit voor hen niet zo vanzelfsprekend. Naast dat speelplekken vaak fysiek niet toegankelijk zijn, is het ook belangrijk dat de speelplekken en -toestellen de aanleiding zijn voor kinderen met en zonder beperking om echt samen te gaan spelen. Want het sociale aspect van vrienden is minstens zo belangrijk, niemand wil immers alleen moeten spelen.

Voor kinderen met een beperking is het vaak extra moeilijk om vrienden te maken in de buurt omdat zij vaak niet in hun eigen buurt naar school of naar de sportvereniging gaan. Kinderen met een beperking ervaren hierdoor vaker gevoelens van eenzaamheid. En dat terwijl vriendschappen juist zo belangrijk zijn voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Kinderen met een beperking zouden gewoon samen met hun leeftijdsgenootjes in de buurt moeten kunnen spelen!

Hebben jullie dé oplossing?

Vanuit het Ir. Otten Fieldlab organiseren we een brainstorm-/verkenningssessie om ideeën te genereren. Passende ideeën kunnen op verzoek ondersteund worden bij het indienen van een aanvraag bij een van de genoemde challenges. Medewerkers of externen die een idee hebben en daarover willen sparren of ondersteuning nodig hebben, kunnen zich aanmelden. De sessie wordt gehouden op 12 november van 10:00 – 12:00 uur op locatie Blixembosch. Na aanmelding ontvang je nadere informatie. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer informatie of direct aanmelden?

Jan Verberkt
Manager Ir. Otten Fieldlab
06-12833219
J.Verberkt@libranet.nl