Direct naar inhoud

Gering gehoorverlies heeft grote impact

Ook iemand met een gering gehoorverlies kan in lastige situaties terecht komen vanwege slechthorendheid. Hij of zij heeft bijvoorbeeld niet in de gaten dat er iets gezegd wordt. Het kost meer inspanning om gesprekken goed te verstaan. Slechthorendheid vraagt extra alertheid.

Accu sneller leeg

Deze voortdurende inzet  vraagt veel energie, waardoor de accu eerder leeg is. Dit heeft weer tot gevolg dat het verstaan nog minder makkelijk gaat. Een vicieuze cirkel.

Soms irritatie

Heeft iemand met slechthorendheid een contactberoep zoals therapeut, arts of verpleegkundige en is vaak in gesprek, dan kan de energie op het end van de dag echt op zijn. Ook als iemand die dag ogenschijnlijk niet zo hard gewerkt heeft.

Die vermoeidheid kan weer tot irritatie leiden bij spreker en luisteraar. De een hoort het niet, de ander wil het niet steeds herhalen. Niet bepaald een gezellige sfeer. Dit kan leiden tot onbegrip en lastige situaties op de werkvloer én in de relationele sfeer.

Libra stelt diagnose, geeft behandeling, begeleiding én advies

Libra Audiologie heeft de know-how hoe hier mee om te gaan. Libra kijkt naar het gehele plaatje, heeft kennis van techniek en hulpmiddelen en kan de slechthorende én de omgeving zoals gezin, studieomgeving en/of werkvloer begeleiden in het omgaan met de gehoorbeperking.

Zo wordt het leven voor iedereen weer een stuk prettiger.