Direct naar inhoud

Eerste bijeenkomst e-health partners

Libra is volop in ontwikkeling. Het versnellingsprogramma e-health is gestart en de komende maanden wordt met alle sectoren binnen Libra onderzocht waar digitale toepassingen van meerwaarde zijn in de klantreizen. Deze meerwaarde onderzoeken we ook graag samen mét de klant.

Hiervoor is een oproep geplaatst om mee te denken over de ontwikkelingen en ons te helpen om door de bril van de klant te kijken, de zogenaamde e-health partners. Deze e-health partners krijgen de mogelijkheid zelf vernieuwende ideeën aan te dragen, innovaties mee te ontwikkelen of te testen en in co-creatie samen met ons te werken aan de vormgeving van een project.

Eerst bijeenkomst e-healthpartners

Afgelopen woensdag heeft de eerste bijeenkomst met de e-health partners plaatsgevonden. 16 enthousiaste, gedreven partners hebben zich aangemeld. We hebben kennisgemaakt met elkaar, stilgestaan bij de plannen van Libra en met elkaar een eerste verkenning gedaan naar ideeën, kansen en mogelijkheden voor de inzet van e-health.

Er zijn zeer waardevolle inzichten opgehaald en ideeën met elkaar uitgewisseld. De komende periode wordt met elkaar verder onderzocht hoe zij hun bijdrage kunnen leveren. Ook worden zij uitgenodigd om aan te sluiten bij workshops of andere afspraken die te maken hebben met het versnellingsprogramma.

We zijn erg blij met deze samenwerking en kijken ernaar uit dit verder vorm te geven. Samen maken we het verschil!