Direct naar inhoud

Eerste bijeenkomst cliëntenbetrokkenheid geslaagd!

Op maandag 3 oktober heeft een eerste sessie plaatsgevonden waar cliënten, zorgverleners, en naasten hun licht hebben geschenen op het thema "Cliënt en professional, bondgenoten in de zorg.’’

Bij Libra staat mensgerichte zorg centraal en streven we naar een organisatiecultuur waarbij cliënten, naasten, zorgprofessionals en samenwerkingspartners actief betrokken zijn. Betrokken bij de (eigen) zorg en bij het beter maken van de organisatie.

Op maandag 3 oktober heeft een eerste sessie plaatsgevonden waar cliënten, zorgverleners, en naasten hun licht hebben geschenen op het thema "Cliënt en professional, bondgenoten in de zorg.’’ Er waren veel cliënten aanwezig, een aantal van hen op uitnodiging van hun eigen behandelaar.

Onder begeleiding van Roos Trooster, specialist in mensgerichte zorg, zijn tijdens deze bijzondere bijeenkomst belangrijke thema’s belicht zoals “Samen Beslissen” en deelname van cliënten aan hun MDO. Dat leidde tot verschillende stellingen (Is de zorgverlener de regisseur van de zorg? Is het MDO alleen compleet met de cliënt en/of naasten in de kamer? Heeft de cliënt meer behoefte aan duidelijkheid dan aan ‘samen beslissen’?) waarover men zich kon uitspreken.

Met respect voor elkaar en veel openheid werd de dialoog gevoerd en zijn ervaringen met elkaar gedeeld. Dankzij de goede opkomst van alle betrokkenen hebben we inzichten gekregen die zullen bijdragen aan het doel om niet alleen vóór de cliënt te werken, maar samen met de cliënt, om zo het bondgenootschap te vergroten. Hoe het vervolg hierop vorm krijgt wordt nog bekeken.

Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet en openheid.