Direct naar inhoud

Een leven lang logopedie

Op zondag 6 maart is de Europese Dag van de Logopedie. Het thema van de Dag van de Logopedie is dit jaar: een leven lang logopedie. Logopedisten kunnen bij verschillende aandoeningen en in alle levensfasen van essentieel belang zijn voor de cliënt.

Je kunt hierbij denken aan: Baby’s die niet goed kunnen drinken uit de borst of de fles. Kinderen die niet vanzelf leren praten door een probleem in de taalontwikkeling. Of kinderen die stotteren of een klank niet kunnen uitspreken. Volwassen met heesheid, en vaak geen stem meer hebben. Ouderen die niet meer goed kunnen praten of slikken door een aandoening. Ook draagt logopedie bij aan het herstel van long covid-patiënten.

Logopedie helpt!

De Dag van de Logopedie heeft als doel meer bekendheid te geven aan het vakgebied van de logopedie. Het is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedie helpt bij problemen met taal, praten, eten en drinken. Want een logopedist weet alles van de mond, de tong en slikken. De logopedist adviseert en begeleidt de patiënt en belangrijke personen in de omgeving van de patient. Het doel van logopedie is om beter zelfstandig te kunnen communiceren, eten en drinken. En daardoor meer plezier in je leven te hebben.

Meer weten over logopedie? Kijk op logopedie.nl