Direct naar inhoud

Earopener 2023

De Earopener komt er weer aan. Het evenement waarin we ouders/verzorgers en leerkrachten/mentoren van onze kinderen met een gehoorverlies de kans geven zich te verdiepen in slechthorende leerlingen in de klas.

De Earopener bijeenkomsten staan gepland van 26 september tot en met 12 oktober 2023, verdeeld over onze Audiologische Centra in Eindhoven, Tilburg en Breda.


Tijdens de Earopener komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Werking van het gehoororgaan
  • Verschillende gehoorverliezen
  • De meest voorkomende hoorhulpmiddelen
  • Omgaan met slechthorendheid in de klas
  • Het laten ervaren hoe het is om slechthorend te zijn
  • De basisvoorwaarden voor de plek in de klas
  • Basistips met betrekking tot online lessen geven
  • Tips met betrekking tot toetsen en examens

Is uw kind of leerling bekend bij het Audiologisch Centrum en heeft u geen uitnodiging vóór 1 september ontvangen, neemt u dan contact op met de receptie van het Audiologisch Centrum van uw kind.

We hopen weer veel leerkrachten/mentoren en ouders/verzorgers te mogen begroeten.