Direct naar inhoud

Ear-opener

De Ear-opener komt er weer aan. Een webinar waarin we ouders en leerkrachten van kind(eren) met een gehoorverlies de kans geven zich te verdiepen in slechthorende leerlingen in de klas. Vanwege COVID-19 hebben we de gebruikelijke workshop omgezet in een webinar.

Ear-opener
Dinsdag 5 oktober
van 19.00 tot 20.15 uur

Tijdens de Ear-opener komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Omgaan met slechthorendheid in de klas
  • Verschillende gehoorverliezen
  • De meest voorkomende hoor hulpmiddelen
  • De basisvoorwaarden voor de plek in de klas
  • Basistips met betrekking tot online lessen geven
  • Tips met betrekking tot toetsen en examens

Mocht u de uitnodiging niet vóór 6 september hebben ontvangen, neemt u dan contact op met de receptie van uw Audiologisch centrum.

We hopen weer veel leerkrachten/mentoren te mogen begroeten.