Direct naar inhoud

Ear-opener

De Ear-opener komt er weer aan. Het evenement waarin we ouders/verzorgers en leerkrachten/mentoren van onze kinderen met een gehoorverlies de kans geven zich te verdiepen in slechthorende leerlingen in de klas.

De Ear-Opener bijeenkomsten staan gepland voor eind september en begin oktober in week 39, 40 en 41. Tijdens de Ear-opener komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Werking van het gehoororgaan
  • Verschillende gehoorverliezen
  • De meest voorkomende hoorhulpmiddelen
  • Omgaan met slechthorendheid in de klas
  • Het laten ervaren hoe het is om slechthorend te zijn
  • De basisvoorwaarden voor de plek in de klas
  • Basistips met betrekking tot online lessen geven
  • Tips met betrekking tot toetsen en examens

Is uw kind of leerling bekend bij het Audiologisch Centrum en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de receptie van het Audiologisch Centrum.

We hopen weer veel leerkrachten/mentoren en ouders/verzorgers te mogen begroeten.