Direct naar inhoud

E-health: blog Geert-Jan maart

Geert-Jan is als (ex) revalidant en ervaringsdeskundige betrokken bij het e-health programma. Lees zijn maandelijkse blog, dan ben je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen van het e-health programma van Libra. Geert-Jan gebruikt de trein als metafoor. Vandaag zijn blog over de maand maart:

Ook deze maand zijn we weer in de e-health-trein gestapt en stoppen we een aantal keer. Zo stopten we bij Station Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Begin maart heeft Mayke (Beleidsmedewerker innovatie) de Cliëntenraad (CR) en de Ondernemingsraad (OR) bijgepraat over het versnellingsprogramma e-health. Ook zij werden geïnformeerd over waar we staan, de plannen voor de komende maanden en wat dit betekent voor medewerkers en onze revalidanten.

Daarnaast stond de trein in de maart stil bij de volgende stations:

Co-creatie en e-health partners van Libra

Als (ex) klanten hebben we meegeholpen met de klantreizen en resultaten (ideeën, wensen en behoeften digitale ondersteuning) opgehaald bij de teams.

Deze co-creatie hebben we gedaan in samenwerking met de e-health partners. Ook zij zijn op de trein gestapt. De e-health partners kijken mee, denken mee over ideeën en laat de professional vooral door de bril van de revalidant meekijken. Daarnaast mogen zij innovaties buiten de organisatie aandragen en mee ontwikkelingen en uitproberen. Als e-health partner kijken we proactief maar ook constructief-kritisch mee en geven we de organisatie advies.

Innovatie boost klanten

We zijn ook gestopt op ons vaste station ’Innovatie Boost’; een maandelijks overleg waarbij ik met twee andere e-health partners bijeen kom, om samen met Mayke (Projectmanager) en Angelique (Communicatieadviseur) even stil te staan bij de juiste inzet van co-creatie in de komende periode. Erg waardevol!

Q-consult

Inmiddels is er een derde gesprek gevoerd met het bedrijf Q-consult. Libra heeft gevraagd aan Q-consult wat er nodig is om de medewerkers, digitaal vaardig te maken. Beginnen bij de inventarisatie op verschillende niveaus tot aan een stukje opleiden. Op dit moment wordt er een projectgroep geïnventariseerd en opgezet. Daarnaast is er een inspiratie ochtend te organiseren. Ik schrijf hier in mijn volgende blog meer over…

Zorg Innovatie huis

Op 30 maart zijn Mayke, Gerrie (ICT) en ik op bezoek geweest bij het Zorg Innovatie Huis waar we gesproken hebben over de digitale helpdesk. Een landelijk steunpunt die klanten ondersteunt bij vragen over digitale zorg. Erg interessant! Ook hier vertel ik u in mijn volgende blog meer over…

Effectmetingen

Tot slot een stop bij station ‘effectmeting’. Ook niet onbelangrijk! Libra gaat starten met effectmetingen. Deze metingen worden uitgevoerd in samenwerking met bedrijf Equalis. Daar zijn we in maart mee gestart en hier gaan we de komende maanden mee verder. Deze metingen worden verder uitgewerkt. De resultaten worden te zijner tijd natuurlijk met jullie gedeeld. 

Hopelijk zijn jullie weer op de hoogte. De e-health trein blijft rijden en ook in april staan we weer stil bij belangrijke stations.

Graag tot volgende maand!