Direct naar inhoud

Digitale ondersteuning van begeleiding of behandeling...

Wat bedoelen we eigenlijk met digitale ondersteuning van begeleiding of behandeling? Tijdens de klantreis workshops gaan we samen met de klant op zoek naar hoe digitale toepassingen de zorg kunnen ondersteunen. We kijken samen of er naast zorg op locatie ook zorg via digitale toepassingen mogelijk is, een mix dus. Dat wordt ook wel blended care genoemd.

Online

We bestellen van alles online, zoeken op het internet informatie op en delen foto's, filmpjes en verhalen met elkaar. Maar in de zorg gebeurt bijna alles nog steeds op locatie. En dat is jammer want ook in de zorg liggen veel kansen om klanten een betere ervaring te geven door naast de bestaande dienstverlening ook in te zetten op online dienstverlening. Sommige dingen kunnen alleen als zorgverlener en klant samen in dezelfde kamer zijn, sommige dingen kunnen juist heel goed of beter thuis op een zelfgekozen tijd en plaats.

Eigen regie

Voor klanten kan het heel waardevol zijn als ze niet steeds weer op locatie hoeven te komen. In alle rust thuis nog eens de informatie die ze gekregen hebben kunnen verwerken en er vanuit huis nog vragen over kunnen stellen. Ook is het voor veel mensen fijn als ze zicht krijgen op hun behandelvoortgang doordat ze rapportages kunnen inzien en er vragen over kunnen stellen. Zo zelf aan de slag te kunnen geeft grip op herstel en eigen regie.

Bij online of digitale dienstverlening voor klanten van Libra kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • Het toegankelijk maken van betrouwbare online informatie en voorlichting voor klanten.
  • Videobellen met een medewerker in plaats van elkaar op locatie te ontmoeten.
  • Op een veilige manier berichten uit te wisselen tussen medewerker en klant.
  • Een medewerker via een videoverbinding mee te laten kijken bij de uitvoering van een oefening thuis.
  • De klant gegevens die relevant zijn voor de voortgang van je herstel bij te houden en te delen met je behandelaar.
  • De klant zelf in eigen tempo aan de slag te gaan met vragen en klachten in een beveiligde online behandelomgeving met behulp van filmpjes, leesmateriaal en opdrachten waar de behandelaar op kan reageren.

Workshop sector Audiologie

Woensdag was de workshop voor de sector Audiologie, met medewerkers en klanten. We zijn samen aan de slag gegaan om aan de hand van de klantreis voor drie grote klantgroepen van Libra Audiologie te bepalen waar we kansen zien voor online ondersteuning. De ideeën die zijn ontstaan in de workshop gaan we onderzoeken op haalbaarheid en later gaan we de haalbare ideeën in de praktijk testen, evalueren en bij een positieve evaluatie vervolgens opschalen.

Er zijn vier mooie, waardevolle ideeën aan elkaar gepitcht. Het was een energieke workshop waarin we vooral veel kansen zagen!

We kijken ernaar uit om met deze goede ideeën aan de slag te gaan in de nabije toekomst!