Direct naar inhoud

Digitale Deskco-bijeenkomst groot succes!

Libra R&A en Adelante organiseerden een succesvolle digitale bijeenkomst ter bevordering van de deskundigheid van professionals die werken met dove en slechthorende kinderen.

Het Nederlands Kennisnetwerk Vroegbehandeling doof/slechthorend, waar Libra ook deel van uitmaakt, organiseert jaarlijks de Deskco-dag; dit jaar dus georganiseerd door Libra R&A samen met Adelante.

Veel belangstelling

Het onderwerp van de bijeenkomst was:
Interventies gericht op afstemming van het zeer jonge doof/slechthorende kind’.

Libra organiseerde een landelijke online-sessie met meer dan 100 deelnemers vanuit organisaties in Nederland die Vroegbehandeling/ZG-zorg bieden aan doof/slechthorende kinderen.

Inspirerende vertellers, interessante inhoud

Inhoud aan het programma werd gegeven door ervaren sprekers van de NSDSK.

Dr. Evelien Dirks, ontwikkelingspsycholoog én tevens programmaleider D/SH NSDSK deelde haar nieuwste onderzoeksgegevens vanuit het nog lopende project; ‘Kijk je mee?’. Onderzoek naar de effectiviteit van videohometraining op de kwaliteit van de ouder-kindinteracties van dove en slechthorende baby’s.

De tweede spreker was dr. Lizet Ketelaar, ontwikkelingspsycholoog en senior onderzoeker NSDSK. Zij is bekend vanuit DEELKRACHT. Lizet gaf de nieuwste onderzoeksgegevens en een uiteenzetting van de oudercursus Taal voor ToM, een onderzoek naar effectiviteit van een oudercursus, voor ouders van kinderen tussen 2-5 jaar.

Filmpjes

Enkele ouders waren geïnterviewd naar aanleiding van een review Video Interactie Begeleiding en deelname aan Taal voor ToM. Deze ervaringen van ouders waren te zien op film en werden ondertiteld voor de dove collega’s uit het veld.

Aandacht voor jezelf

Tijdens de ochtend was er ook aandacht voor de professional zelf.  ‘Afstemmen met jezelf ‘ was een onderdeel van het programma met een meditatie geleid door Marie-José van de Ven, logopedist bij Libra Audiologie en docent logopedie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Goed georganiseerd en afwisselend

De gehele bijeenkomst werd getolkt door twee gebarentolken. Deelnemers konden vragen stellen via de chat. Maar de bijeenkomst was vooral succesvol door de enthousiaste dagvoorzitter, Gertrud Nabben-Kusters, gezondheidszorgpsycholoog en hoofdbehandelaar ZG-zorg van Libra R&A. Zonder haar organisatorisch talent en prachtige woorden was deze dag niet tot stand gekomen.