Direct naar inhoud

Dienstverlening Libra Arbeidsexpertise tijdens coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan cliënten de komende periode kan worden geleverd. Hieronder leest u wat de gevolgen zijn voor onze huidige dienstverlening.

Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie

Libra Arbeidsexpertise volgt het beleid van Libra R&A om groepsbehandelingen op het revalidatiecentrum niet door te laten gaan. Dit geldt ook voor het (groeps)behandelprogramma Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie wat Libra Arbeidsexpertise samen met negen andere revalidatiecentra landelijk aanbiedt onder het merk van Vroege Interventie. In plaats daarvan maken we gebruik van digitale kanalen om de groepen toch voort te kunnen zetten. Groepseducatie, psychologische begeleiding en aandacht voor beweegactiviteiten thuis maken deel uit van dit aangepaste programma. Op deze wijze ontstaat er zo weinig mogelijk vertraging in trajecten. Nieuwe aanmeldingen, intakes en individuele behandelingen kunnen we middels (beeld)bellen door laten gaan.

Re-integratie

Libra Arbeidsexpertise kan de re-integratiebegeleiding in het kader van de Wet verbetering Poortwachter zoals Spoor 1 en Spoor 2 re-integratietrajecten en arbeidsdeskundige onderzoeken, voorlopig ook op afstand, aanbieden middels telefonisch contact of via beeldbellen. Voor onze re-integratiebegeleiders en arbeidsdeskundigen is het beeldbellen een gedeeltelijk nieuwe werkwijze en dat is voor zowel onze opdrachtgevers als cliënten even wennen. Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Wij hopen hiermee onze dienstverlening aan onze opdrachtgevers en cliënten in de lucht te kunnen houden en daarmee te voldoen aan de eisen die worden gesteld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Onderzoeken

Libra Arbeidsexpertise heeft helaas de Neuropsychologische Onderzoeken (NPO’s) en Arbeidscapaciteiten Onderzoeken (ACO’s) on hold moeten zetten omdat deze onderzoeken alleen kunnen worden afgenomen door face to face contact in het revalidatiecentrum of bij cliënten op de werkplek. Wij vragen uw begrip hiervoor. Zodra het mogelijk is worden deze onderzoeken weer hervat.

Informatie

Uw aanmeldingen en vragen kunt u natuurlijk gewoon blijven stellen via de gebruikelijke kanalen.

Telefoon: 088-3132443
E-mail: libra-arbeidsexpertise@libranet.nl
Website: www.libranet.nl/werk-en-re-integratie

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van een vrijblijvende intake door één van onze re-integratiecoördinatoren. Als u hierover vragen heeft kunt u ons via bovenstaande contactgegevens bereiken.

Wij hopen dat wij u, onze verwijzers, opdrachtgevers en cliënten, op deze wijze zo goed als mogelijk de ondersteuning en kwaliteit kunnen blijven leveren zoals u die van ons gewend bent.