Direct naar inhoud

De invloed van corona op de audiologische zorg

De coronacrisis brengt voor iedereen veel verandering met zich mee ook voor de audiologische zorg maar we staan zeker niet stil. De zorg gaat immers altijd door. Voor de klanten van Libra Audiologie proberen we de zorg dan ook zoveel mogelijk door te laten gaan.

Het gehoor testen en de winst meten van hoortoestellen op afstand is op dit moment helaas nog niet mogelijk. Maar de vragen die spelen rondom het omgaan met de gehoorproblemen kunnen we gelukkig wel voor u beantwoorden. 

Wat is belangrijk bij de social-distancing? Juist de communicatie! En juist de communicatie op afstand is voor een grote groep slechthorenden een probleem.  Het gebruik van beeldbellen wordt dan nog belangrijker. Helaas is het zo dat er bij veel vormen van beeldbellen vertraging zit tussen het beeld en het geluid. Belangrijk is dan dat het geluid zo goed als mogelijk doorkomt.   

Ondersteuning

De apparatuur die mensen al in huis hebben kunnen daarbij ondersteuning bieden. Is de apparatuur er niet, dan zijn er mogelijk nog andere oplossingen waarbij Libra Audiologie en Hoorinfotheek Eindhoven kunnen ondersteunen.
We noemen en aantal mogelijke problemen:

  • De ondersteuning van ouders met een slechthorend kind; ook van deze kinderen wordt namelijk gevraagd online lessen te volgen.
  • De ondersteuning van mensen met tinnitus; de hinder die toeneemt omdat er op een andere manier geluisterd moet worden, het ingespannen luisteren om te kunnen verstaan wat er gezegd wordt.
  • De toename van alertheid op geluid bij mensen die last hebben van hyperacusis.
  • Daarnaast hebben velen te maken met de eisen die werkgevers stellen aan het werken op afstand.
  • Het ongeduld dat kan ontstaan omdat de ene partner “Oost-Indischdoof” lijkt en de ander het gevoel heeft dat er geen rekening gehouden wordt met de slechthorendheid.

In deze periode waar we allemaal meer op elkaar zijn aangewezen worden kleine irritaties ineens uitvergroot. Dat geldt niet alleen in de intermenselijke relaties maar ook voor de intra-menselijke. Daarmee bedoelen we de relaties tussen mensen en hoe jij je zelf ziet en welke eisen je aan jezelf stelt. Emotioneel uit balans raken is dan niet vreemd. De stress die dan ontstaat heeft weer gevolgen voor de luisterinspanning die er verwacht wordt.  

Wij van Libra Audiologie proberen onze klanten hierin zo goed mogelijk te ondersteunen, al is het maar op afstand. Daarom geven wij graag onze tips/adviezen, als het gaat om beeldbellen met een auditieve beperking.