Direct naar inhoud

Corona update 18 maart: aangescherpte maatregelen

Hoewel er nog geen coronagevallen bij Libra bekend zijn, volgen we de landelijke en lokale maatregelen. Dit betekent dat we helaas weer een aantal maatregelen moeten aanscherpen.

Maatregelen voor cliënten van audiologie

Tot 6 april 2020 gaat de reguliere cliëntenzorg niet door. Indien uw afspraak of behandeling ook telefonisch of per videobellen kan worden gedaan, nemen onze medewerkers hierover contact met u op.

Wij zijn wel bereikbaar voor spoedgevallen.

  • Bij een defect CI, als u daardoor compleet doof functioneert.
    Hiervoor zijn wij bereikbaar via de CI mail, of via het algemene telefoonnummer 088 313 31 00 tussen 9.00 en 11.00 uur.
  • Tinnitus cliënten met ernstige psychische problemen.
    Hiervoor zijn wij bereikbaar via het algemene e-mailadres voor tinnitus, of via het algemene telefoonnummer 088 313 31 00 tussen 9.00 en 11.00 uur.
  • Voor Plotsdoofheid adviseren wij u met spoed contact op te nemen met uw huisarts of KNO-arts.
  • Kinderen die uitgevallen zijn op de neonatale gehoorscreening zullen wij later zien dan gebruikelijk.
    Voor vragen met betrekking tot deze uitzonderlijke situatie kunt u mailen met AC Eindhoven.

Locatie Weert gesloten

Met ingang van vandaag is locatie Weert gesloten. Onze revalidanten zijn daar inmiddels persoonlijk van op de hoogte gesteld.

Bezoek aan de klinieken op locaties Leijpark en Blixembosch

Libra volgt de RIVM richtlijn, d.w.z. één bezoeker per dag en zo min mogelijk verschillende bezoekers per week. Het bezoek dient op de kamer bij de revalidant te blijven en na het bezoek het gebouw onmiddellijk te verlaten. Kinderen tot 18 jaar mogen niet op bezoek komen. De verpleging ziet hier op toe.

Attentie: 

Het kan zijn dat u in verband met uw behandeling bij Libra gebeld wordt door een onbekend (anoniem) telefoonnummer. Als u de telefoon niet opneemt dan kan uw telefonische ‘behandeling’ niet doorgaan.