Direct naar inhoud

Corona update 16 maart 2020

De afspraken op de poliklinieken gaan zoveel als mogelijk door middels digitale middelen. De poliklinische groepsbehandelingen gaan niet door.

Het streven is om bij de afspraken op de poliklinieken zoveel mogelijk digitale vormen van communicatie te gebruiken. De klanten worden per brief/mail geïnformeerd.