Direct naar inhoud

Café Brein Webinar

Maandag 8 februari 2021 organiseert Café Brein Eindhoven haar eerste webinar. Door Covid-19 is het nog steeds niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Vandaar dat er een online bijeenkomst is georganiseerd.

GEANNULEERD vanwege hevige sneeuwval en strenge vorst. Nieuwe datum volgt...

Het onderwerp van deze avond is:

‘De werking van de hersenen en de mogelijke gevolgen bij letsel’.

Datum: maandag 8 februari.
Aanmelden: stuur een mail naar cafebrein@libranet.nl (uiterlijk tot 5 februari).
Tijd: 16.30 – 17.30 uur (vanaf 16.00 uur kunt u inloggen via de link in uw bevestigingsmail die u ontvangt op 5 februari).
Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen.

Gast van deze avond is Marjan Enning, lid van de werkgroep Café Brein en coördinator bij het NAH Netwerk Zuidoost- Brabant. Ook bezet zij samen met een collega het Informatie- en Adviespunt Hersenletsel. Marjan houdt zich al vele jaren bezig met hersenletsel, op diverse terreinen. In de regio Zuidoost- Brabant is zij de spin in het web met betrekking tot het thema hersenletsel.

Niet-Aangeboren Hersenletsel

Ongeveer 645.900 mensen in Nederland hebben een vorm van hersenletsel als gevolg van ziekte of ongeval, bijvoorbeeld een beroerte of (verkeers)ongeluk.
Het gaat hier om een beschadiging van de hersenen dat na de geboorte is ontstaan: ook wel “Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)” genoemd. NAH leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een ‘veranderd’ leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. Jaarlijks worden ongeveer 140.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel. Het heeft grote impact op de persoon met NAH en diens omgeving.

De gevolgen zijn voor iedereen anders en hoe komt dat nu?
De hersenen zijn het meest complexe deel van ons lichaam. Er is al veel bekend, maar ook nog heel veel niet. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan waardoor we steeds meer inzicht krijgen in de werking van onze hersenen. Op de vraag hoe het komt dat de gevolgen voor iedereen zo verschillend zijn gaat Marjan tijdens de webinar proberen antwoord te geven. Zij vult haar presentatie aan met voorbeelden uit de praktijk.

Voel je welkom en meld je aan via: cafebrein@libranet.nl (uiterlijk voor 5 februari).

Café Brein

Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten aan de hand van een wisselend thema over NAH, de gevolgen en hoe ze daarmee omgaan. Deze gevolgen hebben namelijk grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving.

LET OP: In verband met Covid-19 zijn de fysieke bijeenkomsten tot nader bericht opgeschort en worden online webinars gehouden, zoals gebruikelijk op elke 2e maandag van de even maanden.

Belangstellenden die aankondigingen en/of samenvattingen van de (online) bijeenkomsten willen ontvangen, kunnen zich opgeven voor de Café Brein emailverzendlijst via info@mantelzorgverlicht.nl