Direct naar inhoud

Behandelprogramma voor covid-19 patiënten gereed

Sinds de uitbraak van COVID-19 lopen de IC’s van ziekenhuizen vol en worden we dagelijks via de media geconfronteerd met beelden van patiënten die beademd worden. Voor de meeste zieke COVID-19 patiënten die de intensieve fase in het ziekenhuis achter de rug hebben, is het noodzakelijk een specifiek revalidatietraject op te starten. Zij kunnen hiervoor terecht in de klinieken van Libra op de locaties Leijpark (Tilburg) en Blixembosch (Eindhoven).

Revalidatie na herstel Corona

Nu de IC’s in Nederland iets meer adem gaan krijgen en er gelukkig meer patiënten de IC’s verlaten dan dat ze opgenomen worden, realiseren we ons steeds meer dat een consistent vervolgtraject op het gebied van revalidatie noodzakelijk is voor het herstel van de patiënt.

Libra Revalidatie is expert op het gebied van medisch specialistische revalidatie voor mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking. Ons multidisciplinaire behandelteam onder leiding van een revalidatiearts heeft ruime ervaring in de complexe problematiek na intensieve ziekteperiodes waarbij verlies van spierfuncties, problemen met slikken, problemen met geheugen, aandacht en concentratie en heel veel emoties een rol spelen. Die combinatie belemmert de patiënt zodanig dat thuis functioneren niet gaat.

Op onze locatie Blixembosch bevindt zich daarbij ook een laboratorium voor inspanningsfysiologie waar, mede in overleg met de longartsen in de ziekenhuizen, een goed onderbouwd revalidatieprogramma opgesteld kan worden voor mensen die bij bovenstaande klachten ook nog kampen met restschade aan de longen of met longproblemen.  

COVID-19 patiënten die na hun verblijf in het ziekenhuis naar Libra Revalidatie gaan, worden opgenomen op een cohortafdeling, waar zij een gespecialiseerde revalidatiebehandeling ontvangen. Naast de fysieke revalidatie is er tevens een professioneel team dat begeleiding biedt in de psychische gesteldheid en na de traumatische ervaring van het ziekenhuis. Het contact met lotgenoten kan hierbij ook ondersteunend zijn. Naast de klinische behandeling zal Libra ook de poliklinische behandeling voor deze doelgroep uitbreiden. 

Wat is een cohort-afdeling

Op een cohortafdeling verblijven alle revalidanten die met, in dit geval, het coronavirus besmet zijn (geweest). We kunnen de behandeling specifiek aanpassen op de doelgroep met inachtname van de beschermende maatregelen voor het personeel.

Per locatie (Eindhoven en Tilburg) zijn 8 bedden beschikbaar. Uitbreiding is niet uitgesloten.