Direct naar inhoud

Afscheid Joop Jaspers als voorzitter Cliëntenraad

Na een periode van 6 jaar komt er een einde aan mijn lidmaatschap van de Cliëntenraad van Libra. De laatste twee van die jaren was ik voorzitter. Dat was geen gemakkelijke tijd voor Libra: eerst corona met zijn naweeën, daarna de bestuurswisseling met al zijn perikelen. Gelukkig heeft Libra nu een duidelijke koers gezet, gericht op een stevige en heldere positie in het zorgveld.

Als lid en voorzitter van de Cliëntenraad ben ik betrokken geweest bij veel ontwikkelingen en beslissingen die de organisatie op alle niveaus raken. Ik heb ervaren dat je in die positie gehoord en gezien wordt en dat je het cliëntbelang goed kunt overbrengen. Iedereen die ik heb mogen ontmoeten en met wie ik heb samengewerkt, wil ik daar graag voor bedanken. Dat geldt ook zeker voor mijn collega’s binnen de Cliëntenraad. Het is een bijzondere ervaring als je met zulke actieve en gecommitteerde mensen mag optrekken!

De boodschap die ik wil achterlaten is: revalidatie moet niet alleen cliëntgericht zijn, maar er moet ook geïnvesteerd worden in actieve betrokkenheid van cliënten: in het zorgproces, maar ook in de totstandkoming van de vele beslissingen die de cliënten en hun naasten raken. Revalideren doe je samen!