Direct naar inhoud

Aanbod vroegbehandeling

Libra Audiologie gaat haar behandelplekken voor peuters met een vermoeden van een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) of een auditieve beperking (doof of slechthorend) verder uitbreiden.

Met ingang van 1 februari 2024 breiden we ons aanbod vroegbehandeling uit:

  • Nieuwe locatie
    Naast ons aanbod vroegbehandeling TOS voor kinderen tussen 2 en 5 jaar op locatie Blixembosch in Eindhoven en locatie ’t Kwetternest in Uden, gaan wij deze groepsbehandeling ook op locatie Leijpark in Tilburg aanbieden.
  • Uitbreiding behandelplekken
    Wij breiden onze behandelplekken op locatie Blixembosch per februari 2024 uit voor beide doelgroepen (TOS en doof/slechthorend).

Na onderzoek op het audiologisch centrum kan de klinisch fysicus audioloog verwijzen naar een van de groepen wanneer dit passend is. Medisch specialisten kunnen rechtstreeks naar een van de groepen verwijzen.

Vragen op het gebied van spraak, taal en/of gehoor? Lees meer over ons aanbod op de website.