Direct naar inhoud

2020: balanceren tijdens crisis

Het veelbewogen jaar 2020 ligt al weer even achter ons. Voor iedereen was het een jaar van balanceren tijdens crisis. En voor velen het herkenbare beeld van afstand houden, mondkapjes, hygiëne maatregelen, opschalen en afschalen. In het jaarbeeld 2020 neem ik u graag mee door een veelbewogen jaar.

Onze klanten bewogen op een fantastische manier mee en gezamenlijk wisten we de noodzakelijke zorg in de lucht te houden tijdens de piekmomenten van corona. Het was soms remmen (zorg afschalen) en soms gas geven (het versneld implementeren van e-health toepassingen). Maar het bleef zorg met een gouden randje, verzorgd door collega’s met passie voor het vak en ondersteund door collega’s met evenveel passie voor hun vak. Ook met onze ketenpartners hebben nieuwe wegen leren bewandelen om de zorg in de keten toch te kunnen blijven continueren.

Ik ben dan ook ongelofelijk trots op hoe we een positieve draai hebben kunnen geven aan alle uitdagingen waar we voor hebben gestaan. Ik koester de bijzondere momenten die er natuurlijk ook zijn geweest en die allemaal bijgedragen hebben aan de mensgerichte zorg waar we voor staan.

In het jaarbeeld 2020 neem ik u graag mee door een veelbewogen jaar.

Veel leesplezier!

Marie-Louise Vossen,
Raad van Bestuur.