Direct naar inhoud

Revalidatie

Folders met handige informatie, tips en contactgegevens over onze behandelingen, diensten en meer

Volwassenen; onderzoek en advies, behandelingen

Folder over het afasieteam. Het team doet onderzoek en schrijft ideeën op voor uw behandeling.

Lees meer

De folder geeft informatie over het afasieteam van Libra Revalidatie. Dit team doet onderzoek naar uw afasie en geeft advies over de behandeling aan de verwijzende arts of logopedist.

Lees meer

Lees meer over de neuromusculaire aandoeningen ALS en PSMA en de behandeling en begeleiding door het behandelteam van Libra Revalidatie op locatie Blixembosch.

Lees meer

Folder met alle informatie over Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS). Hierin staat in het kort de gevolgen van de ziekte beschreven en wat de specialistische revalidatie van Libra Revalidatie op locatie Leijpark u kan bieden.

Lees meer

Deze folder is bestemd voor:

- mensen met een gehele of gedeeltelijke amputatie van een arm/hand, of mensen die dit moeten ondergaan.

- mensen die door een aangeboren aanlegstoornis een (deel van een) arm/hand/vinger(s) missen.

De folder arm-hand revalidatie geeft u een beeld van het advies en de behandeling bij Libra Revalidatie. Libra heeft een hoog ontwikkeld team, deskundig op het gebied van arm/hand amputatie en prothesiologie.

Lees meer

Wilt u leren omgaan met uw beperking, ook in relatie tot anderen, en hier al tijdens de revalidatie mee aan de slag gaan? Dan is de assertiviteitsgroep misschien iets voor u.

Lees meer

Een amputatie van onder- of bovenbeen is erg ingrijpend. Deze folder biedt informatie over de revalidatiebehandeling na amputatie bij Libra Revalidatie.

Lees meer

Botuline toxine wordt ook wel Botox genoemd. Deze stof wordt gebruikt voor behandeling van o.a. spasticiteit. Lees hier meer over in deze folder.

Lees meer

In deze folder leest u meer over de inspanningstest door spiro-ergometrie (cardiopulmonaal onderzoek) en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Lees meer

Deze folder geeft informatie over de behandelprogramma's bij Libra Revalidatie voor mensen met onbegrepen en chronische pijnklachten.

Lees meer

CRPS werd vroeger ook wel Posttraumatische Dystrofie genoemd. Een ziekte waar nog veel onduidelijkheid over heerst. In deze folder staat meer informatie over de behandeling van deze ziekte.

Lees meer

Decubitus is een beschadiging aan de huid die kan ontstaan door bijvoorbeeld een niet goed passende prothese. Deze folder geeft tips om decubitus te voorkomen of de klachten te verminderen.

Lees meer

In deze folder vindt u meer informatie over dwarslaesie, de gevolgen daarvan en welke belangrijke onderwerpen aan bod komen tijdens de revalidatiebehandeling bij Libra Revalidatie op locatie Blixembosch.

Lees meer

Bij Libra Revalidatie hebben we een groepsprogramma dat mensen helpt die moeite hebben met het verdelen van hun energie over de dag, als gevolg van een neurologische aandoening.

Lees meer

Fenoliseren is een behandeling met injecties tegen klachten die veroorzaakt worden door een verhoogde spierspanning of hinderlijke reflexen. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Lees meer

Deze folder geeft u informatie over het hart- en longrevalidatieprogramma van Libra Revalidatie op locatie Blixembosch.

Lees meer

Deze folder geeft informatie over de huisregels van het revalidatiecentrum, locatie Blixembosch. 

Lees meer

Hydrotherapie is een therapie waarbij u in een zwembad met warm water bewegen oefent. Bijvoorbeeld weer leren lopen. Lees meer over deze therapie in deze folder.

Lees meer

Intra-articulaire injecties kunnen worden ingezet bij de behandeling tegen gewrichtspijn of irritatie van het gewrichtskapsel. Wat de injectie doet en hoe de behandeling werkt, leest u in deze folder.

Lees meer

Hoe ziet de dag van uw opname in de kliniek van locatie Blixembosch er uit? Wat neemt u mee? Op welke afdeling komt u terecht? Lees alle informatie over opname in de kliniek van locatie Blixembosch in deze folder.

Lees meer

Deze brochure geeft informatie over klinische revalidatie voor volwassenen bij Libra Revalidatie op locatie Blixembosch. De informatie is bedoeld om u vertrouwd te maken met de gang van zaken in ons revalidatiecentrum.

Lees meer

Deze brochure geeft informatie over klinische revalidatie voor volwassenen bij Libra Revalidatie op locatie Leijpark. De informatie is bedoeld om u vertrouwd te maken met de gang van zaken in ons revalidatiecentrum.

Lees meer

In deze folder vindt u informatie over loopanalyse bij Libra Revalidatie, waar en hoe het onderzoek plaatsvindt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. Deze folder is van toepassing op Libra locaties Eindhoven (Blixembosch), Tilburg (Leijpark) en Weert.

Lees meer

Deze folder geeft informatie over het longfunctieonderzoek. Met het onderzoek wordt gekeken of de longen hun taak, het lichaam voorzien van zuurstof en het verwijderen van koolzuur, naar behoren uitvoeren.

Lees meer

Wanneer u een longfunctieonderzoek moet ondergaan, maar de standaard testen technisch niet goed kunt uitvoeren, wordt de longfunctie met een capnograaf gemeten. Deze folder legt uit wat dit is en hoe dit in zijn werk gaat.

Lees meer

Lees in deze folder meer informatie over de maatschappelijk werker als onderdeel van het behandelteam van Libra Revalidatie.

Lees meer

In deze folder leest u meer informatie over de ontstekingsziekte MS, de gevolgen ervan en wat Libra Revalidatie voor u kan betekenen.

Lees meer

Muziektherapie kan geschikt zijn voor mensen met uiteenlopende diagnoses, vragen of problemen. Lees de folder voor meer informatie over de therapie en of het iets voor u is.

Lees meer

Deze folder geeft informatie over uw revalidatiebehandeling in de kliniek van locatie Blixembosch bij een Niet Aangeboren Herstenletsel (NAH).

Lees meer

Deze folder geeft informatie over uw revalidatiebehandeling in de kliniek van locatie Leijpark bij een Niet Aangeboren Herstenletsel (NAH).

Lees meer

Deze folder bevat meer informatie over de behandeling van NMA bij Libra Revalidatie. Neuromusculaire aandoeningen zijn ziekten aan de zenuwen die de spieren prikkelen en tot beweging aanzetten.

Lees meer

Deze folder is bedoeld voor mensen die een neuropsychologisch onderzoek ondergaan of dit overwegen, als onderdeel van hun revalidatie bij Libra Revalidatie.

Lees meer

U komt in aanmerking voor poliklinische revalidatie na NAH als de gevolgen van het letsel uw dagelijks leven beïnvloeden, maar u wel in staat bent om veilig thuis te verblijven. Lees meer over de revalidatiebehandeling bij Libra Revalidatie op locatie Blixembosch (Eindhoven).

Lees meer

U komt in aanmerking voor poliklinische revalidatie na NAH als de gevolgen van het letsel uw dagelijks leven beïnvloeden, maar u wel in staat bent om veilig thuis te verblijven. Lees meer over de revalidatiebehandeling bij Libra Revalidatie op locatie Leijpark (Tilburg).

Lees meer

Libra Revalidatie heeft in samenwerking met het Catharinaziekenhuis Eindhoven en het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis Tilburg een oncologisch revalidatieprogramma opgesteld. In deze folder informeren we u graag voor wie dit programma is, waarom het nuttig is, wat het programma inhoudt en hoe u zich kunt aanmelden.

Lees meer

De Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen voor u als getroffene, maar ook voor uw naaste omgeving. In deze folder leest u wat het Parkinson behandelprogramma van Libra Revalidatie voor u en uw omgeving kan betekenen.

Lees meer

Het persoonlijkheidsonderzoek kan u tijdens uw revalidatiebehandeling helpen om uw situatie of probleem beter te begrijpen, zodat u er beter mee om kunt gaan. Deze folder vertelt wat het onderzoek inhoudt en voor wie het geschikt is.

Lees meer

Acceptance & Commitment Therapie (ACT) is een behandeling voor mensen met chronische pijnklachten. Lees in de folder meer over het doel van de therapie en hoe deze in zijn werk gaat.

Lees meer

'Anders doen' is een groepsprogramma voor mensen met chronische pijnklachten. Dit programma helpt u onder andere uw inzicht te vergroten in factoren die van invloed zijn op uw welbevinden. Hierdoor krijgt u nieuwe mogelijkheden en daarmee ook keuzes.

Lees meer

In deze brochure vindt u praktische zaken en tips die u snel wegwijs maken bij aanvang van uw poliklinische revalidatiebehandeling bij Libra Revalidatie. Onderwerpen die onder andere aan bod komen: het behandelplan, het revalidatieproces en nazorg, praktische zaken als kluisjes, parkeren en voorzieningen van ons revalidatiecentrum.

Lees meer

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten is het programma Specialistische Cognitieve Revalidatie (SCR) ontwikkeld. Deze folder bevat meer informatie over deze behandeling.

Lees meer

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten is het programma Specialistische Cognitieve Revalidatie (SCR) ontwikkeld. Deze folder bevat meer informatie over deze behandeling.

Lees meer

In deze folder vindt u informatie over alles wat te maken heeft met de eerste afspraak ofwel het intakegesprek. Hierbij komen de verschillende stappen van verwijzing tot mogelijke behandeling aan bod. Ook worden een aantal praktische zaken genoemd die goed zijn om te weten over Libra Revalidatie.

Lees meer

In deze folder vindt u informatie over het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) bij Libra Revalidatie. Vroege Intensieve Neurorevalidatie is een intensief revalidatie- en stimuleringsprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen (tot 65 jaar) die ernstig hersenletsel hebben opgelopen en daardoor in een toestand van verminderd bewustzijn verkeren.

Lees meer

Om uit te sluiten dat de VIN-revalidant als gevolg van het hersenletsel een gehoorprobleem heeft, kunnen we in samenwerking met ons audiologisch centrum het gehoor testen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Lees meer

In deze folder vindt u praktische informatie over de eerste zaken die van belang zijn bij een klinische opname op de Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) afdeling bij Libra Revalidatie.

Lees meer

Revalideert u in één van de klinieken van Libra Revalidatie, dan krijgt u mogelijk te maken met ‘weekendverlof’. In deze folder leest u hier meer over.

Lees meer

In deze folder staan praktische tips voor klinische revalidanten van Libra Revalidatie om ondervoeding te voorkomen. Er kan namelijk zelf al heel veel gedaan worden om dit risico te verkleinen.

Lees meer

Deze folder geeft informatie over het zitadviesteam van Libra Revalidatie. Zitadvies is bedoeld voor mensen met complexe zitproblemen.

Lees meer

Kinderen en Jongeren; onderzoek en advies, behandelingen

In deze folder leest u over de arm-hand-revalidatie van baby's en peuters vanaf 8 maanden bij Libra Revalidatie. Deze CIMT en BiT behandelingen zijn bedoeld voor baby's en peuters met een unilaterale cerebrale parese, plexuslaesie of asymmetrische arm-handontwikkeling.
Lees meer

Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren (of ouders/verzorgers), die in behandeling zijn bij Libra Revalidatie & Audiologie voor chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten.
Lees meer

Uw leerling volgt een revalidatieprogramma voor jongeren met chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten bij Libra Revalidatie & Audiologie. In deze folder geven wij u informatie over chronische pijnklachten, en wat deze klachten voor leerlingen betekenen.
Lees meer

Om u een beeld te geven van het functioneren van uw kind met Cerebrale Parese, gebruiken we classificatiesystemen. In deze folder leest u meer over de classificatiesystemen MACS, GMFCS en CFCS. Deze classificaties vindt u ook terug in de rapportages.
Lees meer

Deze folder geeft informatie over het arm-handonderzoek bij kinderen met CP. Met dit onderzoek worden o.a. de bewegingsmogelijkheden, kracht, spasticiteit en vergroeiingen vastgelegd. Dit onderzoek dient als basis voor een advies.
Lees meer

Deze folder geeft u informatie over voorkomende heupproblemen bij kinderen met Cerebrale Parese. Verder vindt u hierin uitleg over gebruikte termen en over het heupbeleid binnen Libra R&A.
Lees meer

In deze folder krijg je informatie over praktische zaken en tips voorafgaand aan je poliklinische dagbehandeling bij Libra Revalidatie op locatie Leijpark. Dit is onder andere informatie over parkeren, wie kom je tegen, wat neem je mee.
Lees meer

In deze folder leest u wat DCD is, wat de behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie inhoudt en hoe we te werk gaan.
Lees meer

In deze folder leest u meer over een gipsredressie behandeling, waarvan het de doel is om de gewrichtsstand van uw kind te verbeteren of om spierlengte te herwinnen.

Lees meer

Hoe ouder je wordt, hoe meer je zelf mag beslissen en regelen in je eigen zorg. Dit gaat stap voor stap. Bij Libra R&A kunnen we jou daarbij ondersteunen. In deze folder lees je hier meer over.
Lees meer

Bij een inspanningsonderzoek meten we hoeveel energie je verbruikt tijdens lopen en/of fietsen. In dit infoblad lees je hoe dit onderzoek gaat en hoe je je erop kunt voorbereiden.
Lees meer

In deze folder vindt u praktische informatie over Pinokkio. Zoals openingstijden, wat neemt u kind mee en informatie over voortgangsgesprekken.

Lees meer

De therapeutische peutergroep Pinokkio is bedoeld voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar met in elk geval een motorische beperkingen. In deze folder leest u wat Pinokkio voor uw kind kan betekenen.
Lees meer

De Ridders- en prinsessengroep is een behandelvorm voor kinderen met een unilaterale parese of plexuslaesie. In deze folder leest u wat deze behandelvorm inhoudt en hoe we te werk gaan.
Lees meer

Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die motorische problemen hebben en voor vroegbehandeling naar de Speelbergh komen. In deze folder leest u wat de Speelbergh voor uw kind kan betekenen.
Lees meer

Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met een motorische beperking of achterstand, die ook problemen op andere gebieden hebben. In deze folder leest u wat de ouderinstructiegroep van de Speelbergh voor u kan betekenen.
Lees meer

Deze folder informeert u over de praktische gang van zaken op de Speelbergh, afdeling voor vroegbehandeling en diagnostiek van locatie Leijpark.
Lees meer

Het kan zijn dat de revalidatiearts na het eerste bezoek van uw kind aan Libra R&A aanraad om uw kind een observatieprogramma te laten doorlopen. In deze folder staat meer informatie over het programma.

Lees meer

In deze folder kunt u informatie vinden over loopanalyse bij kinderen, hoe dit onderzoek plaatsvindt, en hoe u zich hier samen met hun kind op kunt voorbereiden.
Lees meer

In deze folder vindt u informatie over Ondersteunde communicatie. Een traject voor kinderen die in behandeling zijn bij Libra en problemen ervaren in de communicatie met hun omgeving.

Lees meer

Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met een motorische beperking of achterstand.
Lees meer

In deze brochure vindt u praktische zaken en tips die u snel wegwijs maken bij aanvang van de poliklinische revalidatiebehandeling van uw kind bij Libra Revalidatie. Onderwerpen die onder andere aan bod komen: het behandelplan, het revalidatieproces en nazorg, praktische zaken als kluisjes, parkeren en voorzieningen van ons revalidatiecentrum.
Lees meer

In deze folder lees je alles over de revalidatieweek van Libra R&A 2020. De revalidatieweek is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 15 jaar met één arm die minder functioneert. In deze jaarlijkse therapieweek tijdens de zomervakantie worden leuke activiteiten gecombineerd met therapie. Doe mee met survival, parcours, zwemmen en loltrappen.
Lees meer

Voor kinderen met een unilaterale parese of plexuslaesie is er de ‘Ridders- en prinsessengroep’. In deze folder leest u wat
deze behandelvorm van arm-hand-revalidatie inhoudt en hoe we te werk gaan.

Lees meer

Samen Leren Communiceren (SLC) is een programma voor ouders en gesprekspartners van kinderen die niet of nauwelijks spreken en in behandeling zijn op een therapeutische peutergroep van de Speelbergh. SLC is gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie. In deze folder leest u wat dit programma inhoudt.
Lees meer

Het sportadviesteam van Libra Revalidatie & Audiologie helpt bij het vinden van een goede sportactiviteit voor kinderen met een motorische beperking. In deze folder leest u wat het team doet, wat voor advies u krijgt en hoe het in zijn werk gaat.
Lees meer

Het sportadviesteam van Libra Revalidatie & Audiologie helpt bij het vinden van een goede sportactiviteit voor kinderen met een motorische beperking. In deze folder leest u wat het team doet, wat voor advies u krijgt en hoe het in zijn werk gaat.
Lees meer

In deze folder leest u meer over de Therapeutische zwemgroep voor kinderen.

Lees meer

Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen met een unilaterale cerebrale parese of een bilaterale parese én in meerdere of mindere mate een ontwikkelingsachterstand. Speciaal voor deze kinderen is er de Tweehandige Riddergroep. In deze folder leest u wat deze behandelvorm inhoudt en hoe we te werk gaan.

Lees meer

In deze folder vindt u informatie over alles wat te maken heeft met de eerste afspraak ofwel het intakegesprek. Hierbij komen de verschillende stappen van verwijzing tot mogelijke behandeling aan bod. Ook worden een aantal praktische zaken genoemd die goed zijn om te weten.
Lees meer

In deze folder vindt u informatie over het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) bij Libra Revalidatie & Audiologie. Vroege Intensieve Neurorevalidatie is een intensief revalidatie- en stimuleringsprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen (tot 65 jaar) die ernstig hersenletsel hebben opgelopen en daardoor in een toestand van verminderd bewustzijn verkeren.

Lees meer

Om uit te sluiten dat de VIN-revalidant als gevolg van het hersenletsel een gehoorprobleem heeft, kunnen we in samenwerking met ons audiologisch centrum het gehoor testen. In de folder leest u meer over dit onderzoek.
Lees meer

In deze folder vindt u praktische informatie over de eerste zaken die van belang zijn bij een klinische opname op de Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) afdeling bij Libra Revalidatie & Audiologie.
Lees meer

Voorzieningen en vervoer

In deze folder leest u meer over het CBR-spreekuur op locatie Leijpark. Voor revalidanten die na een ziekte of met een handicap (weer) willen autorijden.
Lees meer

U hebt, of krijgt binnenkort, een uitnodiging voor een e-consult met de revalidatiearts. Dit consult vervangt het herhaalconsult in ons revalidatiecentrum. Op deze manier kunt u makkelijk, vanuit huis digitaal met de arts communiceren. Het e-consult wordt op dezelfde manier gefactureerd als een regulier consult.
Lees meer

In deze folder vindt u informatie over eten en drinken bij de kliniek van Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch.

Lees meer

In deze brochure vindt u informatie over de wijze waarop wij de behandeling van u of uw kind bij Libra Revalidatie organiseren. Hierbij komen het behandelrooster, legitimatie, continuïteit, verhindering, vakanties, wijzigingen en ook contactgegevens per Libra locatie aan bod.
Lees meer

Lees in de folder meer over de faciliteiten van dagopvang en rustvoorziening voor poliklinische revalidanten bij locatie Blixembosch.
Lees meer

Lees in de folder meer over de faciliteiten van dagopvang en rustruimte voor poliklinische revalidanten bij locatie Blixembosch.
Lees meer

Folder met informatie over de vergoedingen van zittend ziekenvervoer.

Lees meer