Direct naar inhoud

Voor wie

Bij Libra Audiologie onderzoeken, adviseren en behandelen wij kinderen en volwassenen met een gehoorprobleem. Voor verwijzing naar het Audiologisch Centrum gelden de volgende criteria:

 • slechthorende kinderen tot 18 jaar, bij wie de medische diagnostiek is afgerond
 • betrouwbare audiometrie bij KNO-arts niet mogelijk, ter beoordeling van KNO-arts
 • ernstige slechthorendheid
 • een slechte spraakdiscriminatie
 • acceptatie- en motivatieproblemen,
 • begeleiding van functionele slechthorendheid geïndiceerd
 • aan het gehoor gerelateerde problemen op werk of school
 • slechthorendheid met werk in lawaai
 • plotsdoven, met afgeronde medische diagnostiek
 • meervoudige handicaps (slechthorend/slechtziend/verstandelijke handicap enz.)
 • een hoortoestelaanpassing via KNO-arts of audicien niet succesvol afgesloten binnen 3 maanden

Het audiologisch centrum werkt volgens het NOAH-protocol, waaraan bovenstaande punten zijn ontleend .

Sommige mensen ervaren een grote last van oorsuizen, ook wel tinnitus. Wij helpen mensen bij wie het oorsuizen het dagelijks leven (ernstig) hindert.