Voor verwijzers

Aan opname van een patiënt in het VIN behandelprogramma gaan een aantal stappen vooraf. Stap 1 – Telefonisch overleg, Stap 2 - Aanmelding, Stap 3 – Plaatsing.

Stap 1 – telefonisch overleg
Voorafgaand aan de aanmelding verzoeken wij de behandelend specialist uit het ziekenhuis om telefonisch contact op te nemen met de behandelend artsen/physician assistants van het VIN behandelprogramma.

U kunt contact leggen met de artsen/physician assistants:
Drs. Kim Santegoets (revalidatiearts VIN kinderen/jongeren)
Drs. Danielle Driessen (revalidatiearts VIN volwassenen/wetenschappelijk onderzoek)
Janita van Vuuren-Molegraaf (Physician Assistant)
Amanda van Doremalen (Physician Assistant)

Via e-mail of telefoon.
E-mail: secretariaatvin@libranet.nl
Telefoon: 088-3133514

Wij wijzen u er bij voorbaat op dat een patiënt alleen kan worden opgenomen als er geen
centrale of intraveneuze lijnen zijn. Daarnaast mag de patiënt niet afhankelijk
zijn van zuurstoftoediening.

Stap 2 - Aanmelding
Na het telefonische overleg ontvangt u van ons een digitaal formulier om de aanmelding te doen. In verband met de privacy van de patiënt verzoeken wij u dit formulier uitsluitend via secured mail, per fax of per post naar ons te retourneren.

Het formulier kunt u hieronder vinden.

Aanmeldformulier

Libra Revalidatie, locatie Leijpark
Secretariaat VIN
Postbus 5022
5004 EA  Tilburg

Fax: 088-3133349

Stap 3 – Plaatsing
Na overleg binnen het VIN behandelteam wordt besloten of de patiënt geplaatst kan worden. Dit is mede afhankelijk van een beschikbaar bed in de kliniek. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk bericht. Er worden dan tevens afspraken met u gemaakt over de opname, dossieroverdracht etc.

Mochten zich tussen de aanmelding en de plaatsing van de patiënt medische veranderingen voordoen, dan verzoeken wij u ons hierover te informeren.