Behandelprogramma

Het behandelprogramma VIN (Vroege Intensieve Neurorevalidatie) is een intensief revalidatie- en stimuleringsprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen die in een toestand van verminderd bewustzijn (Niet Responsief Waaksyndroom (NWS of minimaal bewustzijn -/+) verkeren na ernstig hersenletsel.

Dit behandelprogramma wordt door Libra Revalidatie & Audiologie als enige in Nederland aangeboden. De behandeling vindt plaats op locatie Leijpark in Tilburg.

Het VIN programma bestaat al 30 jaar. In eerste instantie mocht Libra de behandeling alleen aanbieden aan kinderen en jongeren tot 25 jaar. Het destijds algemeen heersende denkbeeld was dat de plasticiteit van de hersenen na het 25e levensjaar afnam en dat de kansen op herstel klein waren. Inmiddels weten we dat deze zienswijze is achterhaald. Sterker nog, we weten nu dat de zgn. ‘ingesleten patronen’ in de hersenen (die volwassenen meer hebben dan kinderen) van groot belang zijn bij de revalidatie en het herstel na coma. Dat maakte het programma dus ook kansrijk voor volwassenen. Na jarenlange lobby mocht Libra vanaf 1 januari 2019 ook de behandeling voor volwassenen vanaf 25 jaar starten. Tegelijkertijd is Libra een wetenschappelijk onderzoek gestart onder deze doelgroep.

Het behandelprogramma heeft een maximale duur van 14 weken. Voor patiënten met anoxisch hersenletsel (hersenletsel door zuurstofgebrek) is de maximale duur 8 weken. Het programma heeft twee of drie fases:

  • Een observatiefase van 2 weken
  • Een of twee behandelfases van 6 weken

Na iedere fase vindt een evaluatie plaats en wordt het vervolg vastgesteld. Indien een patiënt zich al voor het einde van een behandelfase in bewuste toestand bevindt, wordt deze fase eerder afgerond. Tijdens de tweede behandelfase zoeken wij met u naar een passende vervolgbehandeling of verblijfssituatie en organiseren we gezamenlijk het ontslag van de patiënt naar de nieuwe situatie.

Het VIN behandelprogramma voorziet in gespecialiseerde zorg, zoals:

  • Het verlenen van basiszorg
  • Het behandelen van primaire en secundaire aandoeningen en het voorkómen van complicaties en nieuwe klachten voortkomend uit het hersenletsel
  • Diagnostiek en monitoring van bewustzijnstoestand, complicaties en functionele toestand
  • Interdisciplinaire behandelingen die zich richten op het verhogen van het bewustzijnsniveau, het tot stand brengen van functionele communicatie en het optimaliseren van houding en mobiliteit
  • Een zeer gestructureerde omgeving en een zeer intensief, maar gestructureerd en gedoseerd dagprogramma, wat bestaat uit 5 behandelmomenten per dag. Behandelingen zijn o.a. fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en zintuigelijke stimulering

 

Zaterdag of zondag voor de opnamedag nodigen we u uit om kennis te komen maken. U ontvangt dan informatie over de afdeling en het behandelprogramma. Tevens leiden wij u rond over de afdeling en door het gebouw, waardoor u zich op de opnamedag wat meer vertrouwd voelt. Dit zal ongeveer een uur in beslag nemen. Voor opname ontvangt u van ons een informatiepakket per post of in MijnLibra.

U heeft al gehoord hoe laat u en uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste op de dag van opname verwacht worden. De ambulance waarin u reist, meldt zich bij de receptie en vraagt naar de VIN afdeling. Een verpleegkundige haalt u en uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste op en brengt u naar de afdeling. Vervolgens zal het opnamegesprek plaatsvinden.

Tijdens het opnamegesprek vullen de revalidatiearts/physician assistant en de verpleegkundige samen met u de anamnese in. Er is ruimte om vragen te stellen en uitleg te geven. De gegevens van het gesprek worden in het dossier van uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste verwerkt.

Dagelijks wordt er een rooster gemaakt voor uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste. Hoe dit rooster eruit ziet, is afhankelijk van de fase waarin uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste zich bevindt en of er sprake is van een observatieperiode of een behandelperiode. In dit rooster leest u op welke tijdstippen uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste bepaalde therapieën volgt. Het rooster wordt iedere avond op de slaapkamer gelegd. Het is van belang dat u begrijpt dat elke revalidant zijn/haar eigen behandelprogramma heeft, toegespitst op zijn of haar situatie.

Wij vragen u dagelijks mee te kijken bij de verschillende therapieën van uw zoon/dochter/partner/ouder/naaste. U krijgt dan meteen de gelegenheid om vragen te stellen. In overleg met de desbetreffende behandelaar bepaalt u samen welke dag hiervoor het meest geschikt is. U bent echter altijd vrij om aan therapeuten te vragen of u vaker mee mag kijken.

Meer lezen