Direct naar inhoud

Remco, leerkracht groep 6 van basisschool Pendula

Wat heeft een slechthorende leerling in het basisonderwijs nodig? Libra kan hierin adviseren

Remco: “Eerder dit schooljaar (2021 – 2022) ben ik als leerkracht primair onderwijs in contact gekomen met Libra Audiologie. De reden van het contact was een hulpvraag die gericht was op de slechthorendheid van één van mijn leerlingen.

Vanuit Libra werd al snel de optie geboden om een schoolbezoek te plegen. Enerzijds om samen met school en ouders in gesprek te gaan over de casus (leerling in kaart brengen, ervaringen delen, handvatten aanreiken e.d.) en anderzijds om school te informeren over slechthorendheid in het algemeen. Met name dat laatste was erg fijn, omdat je als leerkracht vaker te maken kunt krijgen met dergelijke casussen.

Uiteindelijk heeft Libra nog een tweede schoolbezoek gepleegd die in het teken stond van een observatie. Bevindingen uit deze observatie zijn meteen ter plekke besproken met mij als leerkracht en met de ouder.

Het contact met Libra is gedurende de periode altijd zeer vlot en duidelijk geweest; daarbij zijn tevens de ouders nauw betrokken. Als leerkracht is het fijn om op deze manier met een externe te mogen samenwerken, omdat je op deze wijze een (leer)omgeving kunt creëren waarin een leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast levert het je als leerkracht kennis op die je in nieuwe situaties toe kunt passen.”

"Als leerkracht is het fijn om op deze manier met een externe te mogen samenwerken, omdat je op deze wijze een (leer)omgeving kunt creëren waarin een leerling zich optimaal kan ontwikkelen."