Direct naar inhoud

Sacha, coördinator transitie

Als er iemand hart voor de zaak transitie heeft dan is het Sacha van Doremalen wel. Sacha is kinderergotherapeute en coördinator van het Transitie team bij Libra Revalidatie.

Ze is enthousiast, ziet vooral mogelijkheden en werkt het liefst met jongeren die extra begeleiding nodig hebben op weg naar zelfstandigheid.

Sacha aan het woord:

“Met transitie bedoelen we de periode van 12 tot 25 jaar waarin jongeren zelfstandig worden. Natuurlijk is dit proces bij iedereen verschillend. De een gaat snel, de ander wat langzamer, jongeren hebben pieken en dalen hierin. Een lichamelijke beperking maakt dit proces soms moeilijker. Wij, professionals, begeleiden deze jongeren én hun ouders om hierin een passende weg te vinden.”

Zelfstandigheid is het doel

“We volgen daarbij de landelijke richtlijnen en tegelijkertijd kijken we naar het individu. Aan de hand van verschillende onderwerpen zoals relaties, studie, werk, vervoer, vrije tijd en sport bespreken we met de jongeren waar zij problemen ervaren. Samen bekijken we óf en hoe ze dit zelf kunnen oplossen en wat daarvoor nodig is.

Bijvoorbeeld; als een jongere in een rolstoel wil studeren en met het openbaar vervoer naar school wil gaan, kan dat een probleem zijn. Hoe ga je dit doen? Wat vinden je ouders ervan? Welke hobbels kom je tegen. Wij gaan samen met de jongere dit pad onderzoeken en kijken of hij/zij dit zelf kan oplossen. Zelfstandigheid, kwaliteit van leven en eigen regie zijn altijd het doel.”

Wij doen het samen

“Ik doe dit niet alleen. Ik ben transitiecoördinator en kijk binnen Libra R&A wat wij nu doen op dit gebied en wat nog aandacht nodig heeft. Nieuwe ontwikkelingen bespreek ik in het expertteam. Dit team komt 4 x per jaar bij elkaar en bestaat uit verschillende disciplines zoals revalidatieartsen, physician assistants (PA), ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. Samen kijken we hoe we het traject transitie voor jongeren nog beter kunnen maken.”

Hoe groter de uitdaging, hoe mooier het werk

“Het mooiste vind ik zelf het persoonlijk begeleiden van een jongere. Dat is een uitdaging. Zo begeleid ik een jongere die voorheen op een middelbare school zat. Om verschillende redenen kon zij niet op deze school blijven. Met het loslaten van school, kon zijn ook geen gebruik meer maken van een aantal hulptrajecten die deze school bood. De vraag was hoe ze nu zelf kan regelen dat ze meedoet in de maatschappij? En kan zij dit alleen of is er altijd hulp nodig? En welke hulp dan? Welke rol spelen de ouders en kunnen zij dit blijven doen? Als dit dan weer enigszins op de rit staat en zij weer mee kan doen en weer een beetje blij is, dan ben ik ook een blij mens.”

Samenwerken, hartstikke goed

“Ik werk samen met OCL (Onderwijs Centrum Leijpark) in Tilburg. Hier geef ik bijvoorbeeld samen met de leerkracht een module over zelfregie, een training van 7 x 1,5 uur. Ervaring leert dat als jongeren met een lichamelijke beperking of chronische aandoening de overstap maken naar het reguliere onderwijs, ze in een gat vallen. De aansluiting mist nog het een en ander. Met deze module, ‘Hoe goed ben jij voorbereid op je toekomst’, willen we dit ondervangen.

Daarnaast zijn we altijd bezig met bewustwording van jongeren en de omgeving, familie, vrienden, docenten, collega’s. Wat kan en wil je zelf? Wanneer kun je een volgende stap maken? Wat heb je nodig om die te zetten? Wie kan je steunen?”

Jongeren helpen elkaar

“Eenmaal per jaar organiseren we een jongerenavond op de mytylschool van Tilburg en Eindhoven met sprekers en workshops. Jongeren met wat levenservaring vertellen hun verhaal. Ze zijn open over de dingen waar ze tegen aan lopen en geven aan hoe ze dat oplossen. Die onderlinge aansluiting van jongeren is belangrijk en werkt fantastisch. En wij verzorgen die verbinding en daar zijn we trots op.”