Kennisinstellingen

Wij nodigen studenten en medewerkers van universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs van harte uit om samen te werken met Libra Sport en het Fieldlab Aangepast Sporten. Wij bieden u faciliteiten, expertise, test- en onderzoeksmogelijkheden én ontwikkelmogelijkheden binnen Libra Sport.

Mogelijkheden voor studenten

Op het gebied van innovatie (Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten) bieden wij mogelijkheden voor studenten om praktijkervaring op te doen, stage-opdrachten uit te voeren, producten te ontwikkelen en onderzoek te doen.

Wat kan een kennisinstelling betekenen voor Libra Sport?

Als partner kunt u met uw kennis, deskundigheid en expertise een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe producten op beweeg- en sportgebied voor kinderen en volwassenen met een beperking.

Uw ervaring is onze innovatieve drijfveer. Wij denken dan aan:

  • Onderzoek
  • Ontwikkeling van software
  • Producten
  • Actuele ontwikkelingen

Wij zien studenten als een inspiratiebron van creativiteit en een belangrijke verbinding met kennisinstellingen. Door samenwerking ontstaat een goed draagvlak om subsidies te verwerven, waarin ook bedrijven een rol spelen.

Wilt u als kennisinstelling iets voor ons betekenen?

Stuur ons een e-mailbericht via fieldlab@libranet.nl. Één van onze medewerkers neemt daarna contact met u op.