Ir. Otten Fieldlab

Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) van Libra Revalidatie & Audiologie is een platform voor innovatie en onderzoek op het gebied van aangepast bewegen en sporten. Bedrijven, kenniscentra (zoals de TU Eindhoven), maar ook sportbonden, werken hier met ons samen aan innovaties op het gebied van bewegen en sport voor mensen met een functionele beperking.

Het Ir. Otten Fieldlab maakt deelt van het Sportinnovator-netwerk. Sportinnovator is hét programma voor innovatie en onderzoek van het Ministerie van VWS met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van 15 Sportinnovator-centra werken overheid, wetenschappers, sportprofessionals en ondernemers samen aan baanbrekende innovaties die prestaties in de top- en breedtesport bevorderen en daarnaast mensen aanzetten tot een actievere levensstijl. De ontwikkeling van Sport Data Valley draagt bij aan deze doelstelling. Het programma Sportinnovator staat onder leiding van het Topteam Sport en wordt ondersteund door ZonMw en het Ministerie van VWS.

Innovatiegebieden

Wij onderscheiden 2 innovatiegebieden ter bevordering van de sport/beweegdeelname (tot en met aan de Paralympische Spelen) van mensen met een beperking.

  1.  Sport- & beweegstimulering
  2.  Prestatieverbetering & -monitoring 

Nationaal en internationaal toonaangevend zijn op het gebied van aangepast sporten, dat is de inzet van Libra Revalidatie & Audiologie. Het Eindhovense fieldlab richt zich op de ontwikkeling van innovaties voor mensen met een functionele beperking. Met als doel deze doelgroep te stimuleren om meer te bewegen, maar ook om (sport)prestaties te verbeteren. Bekijk onderstaand filmpje over Aangepast sporten.

Zo doen we dat:

Het FAS heeft de beschikking over een groot netwerk en werkt samen met het bedrijfsleven, met kennisinstellingen en met sportbonden aan het onderzoeken en het ontwikkelen/realiseren van innovatieve producten. Het FAS denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen! In de stichting Sports and Technology zijn alle Brabantse fieldlabs vertegenwoordigd. 

Onze projecten >