Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid

Iedereen die een beroep doet op Libra R&A heeft recht op goede zorg, afgestemd op de vraag, verleend door een deskundige professionele hulpverlener. Deze zorg wordt verleend op een hoog niveau in een veilige, duurzame omgeving waar medewerkers continu aandacht hebben voor patiëntveiligheid.

Onze kwaliteit en veiligheid laten wij met regelmaat toetsen door externe instanties.

Om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan te tonen, laat Libra Revalidatie & Audiologie zich periodiek certificeren door diverse externe instanties. Libra bezit de volgende keurmerken/certificeringen:

ISO voor de zorg (NEN 15224)

Libra Revalidatie & Audiologie is NEN 15224 gecertificeerd. Bekijk het certificaat hier.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum bestaande uit revalidatiegeneeskundige consultatie en multidisciplinaire revalidatie behandeling voor klinische en poliklinische revalidanten in alle leeftijdsfasen.
Het diagnosticeren, begeleiden, en behandelen van kinderen en volwassenen met auditieve en communicatieve beperkingen en het geven van voorlichting aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en relaties.

VMS patiëntveiligheid (NTA 8009)

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk. Bekijk het certificaat hier.

Met patiëntveiligheid bedoelen wij in deze:

Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen en/of door tekortkoming van het zorgsysteem.

FENAC

FENAC is de branchevereniging van de sector Audiologie. Met het FENAC-keurmerk laten wij zien dat we voldoen aan de voor audiologie specifieke normen.

Veiligheid

Veiligheid is in ons werken en handelen doorgevoerd. Ook onze behandelomgeving en apparatuur is hierin meegenomen. We zorgen er met zijn allen voor dat onveilige situaties worden voorkomen. Libra is een gecertificeerde zorgorganisatie op gebied van patiëntveiligheid.

Meldingen

Zorg blijft altijd mensenwerk. Dat betekent dat wanneer zich een onveilige situatie voordoet het belangrijk is dat die niet nóg een keer voorkomt. Onze organisatie heeft een open cultuur om hier over te praten. Medewerkers kunnen gebruik maken van een meldingsprocedure die ons inzicht geeft wat er gebeurt en hoe we onveilige situaties kunnen verbeteren.

Bekijk hier meer informatie over veilige zorg bij Libra R&A.

Voor Libra Revalidatie & Audiologie is het belangrijk dat de zorg- en dienstverlening van kwalitatief hoog niveau is. We richten ons dan ook op het continu verbeteren, implementeren en borgen van werkwijzen en behandelmethoden. Het kwaliteitsbeleid zorgt ervoor dat we onze kwaliteit kunnen garanderen en steeds verder verbeteren. We investeren daarbij in de vraaggericht, transparant en resultaatgericht werken.

We doen dit door het opzetten van interne verbeterprojecten en audits, het aansluiten bij landelijke ontwikkelingen, onderzoek en innovatie.

Libra Revalidatie & Audiologie wil toetreden tot de Green Deal "op weg naar duurzame zorg". Hiermee draagt de organisatie haar duurzame ambitie uit. Ook biedt dit de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en zo sneller stappen te zetten richting een duurzame bedrijfsvoering. Onderdeel van deze ondertekening is het implementeren van de "Milieuthermometer Zorg". Dit keurmerk is specifiek voor de zorg (en door de zorg) ontwikkeld en helpt om structureel aandacht te besteden aan milieu en duurzaamheid. Libra R&A streeft ernaar om eind 2019 het gouden niveau te behalen voor onze locaties met meer dan 30 bedden. Om deze ambitie te realiseren is inzet van alle medewerkers van Libra R&A nodig. Duurzaamheid en de manier van denken die hierbij hoort, zal hiermee ingebed worden in de genen van de organisatie.

Bekijk hier het Beleid Duurzaamheid en Milieu

Om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan te tonen, laat Libra Revalidatie & Audiologie zich periodiek certificeren door diverse externe instanties. Libra bezit de volgende keurmerken/certificeringen:

ISO voor de zorg (NEN 15224)

Libra Revalidatie & Audiologie is NEN 15224 gecertificeerd. Bekijk het certificaat hier.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum bestaande uit revalidatiegeneeskundige consultatie en multidisciplinaire revalidatie behandeling voor klinische en poliklinische revalidanten in alle leeftijdsfasen.
Het diagnosticeren, begeleiden, en behandelen van kinderen en volwassenen met auditieve en communicatieve beperkingen en het geven van voorlichting aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en relaties.

VMS patiëntveiligheid (NTA 8009)

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk. Bekijk het certificaat hier.

Met patiëntveiligheid bedoelen wij in deze:

Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen en/of door tekortkoming van het zorgsysteem.

FENAC

FENAC is de branchevereniging van de sector Audiologie. Met het FENAC-keurmerk laten wij zien dat we voldoen aan de voor audiologie specifieke normen.

Veiligheid

Veiligheid is in ons werken en handelen doorgevoerd. Ook onze behandelomgeving en apparatuur is hierin meegenomen. We zorgen er met zijn allen voor dat onveilige situaties worden voorkomen. Libra is een gecertificeerde zorgorganisatie op gebied van patiëntveiligheid.

Meldingen

Zorg blijft altijd mensenwerk. Dat betekent dat wanneer zich een onveilige situatie voordoet het belangrijk is dat die niet nóg een keer voorkomt. Onze organisatie heeft een open cultuur om hier over te praten. Medewerkers kunnen gebruik maken van een meldingsprocedure die ons inzicht geeft wat er gebeurt en hoe we onveilige situaties kunnen verbeteren.

Bekijk hier meer informatie over veilige zorg bij Libra R&A.

Voor Libra Revalidatie & Audiologie is het belangrijk dat de zorg- en dienstverlening van kwalitatief hoog niveau is. We richten ons dan ook op het continu verbeteren, implementeren en borgen van werkwijzen en behandelmethoden. Het kwaliteitsbeleid zorgt ervoor dat we onze kwaliteit kunnen garanderen en steeds verder verbeteren. We investeren daarbij in de vraaggericht, transparant en resultaatgericht werken.

We doen dit door het opzetten van interne verbeterprojecten en audits, het aansluiten bij landelijke ontwikkelingen, onderzoek en innovatie.

Libra Revalidatie & Audiologie wil toetreden tot de Green Deal "op weg naar duurzame zorg". Hiermee draagt de organisatie haar duurzame ambitie uit. Ook biedt dit de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en zo sneller stappen te zetten richting een duurzame bedrijfsvoering. Onderdeel van deze ondertekening is het implementeren van de "Milieuthermometer Zorg". Dit keurmerk is specifiek voor de zorg (en door de zorg) ontwikkeld en helpt om structureel aandacht te besteden aan milieu en duurzaamheid. Libra R&A streeft ernaar om eind 2019 het gouden niveau te behalen voor onze locaties met meer dan 30 bedden. Om deze ambitie te realiseren is inzet van alle medewerkers van Libra R&A nodig. Duurzaamheid en de manier van denken die hierbij hoort, zal hiermee ingebed worden in de genen van de organisatie.

Bekijk hier het Beleid Duurzaamheid en Milieu